2001-01-30

Ändrad koncernstruktur i ProfilGruppen AB

Ändrad koncernstruktur i ProfilGruppen AB ProfilGruppen AB genomför förändringar i koncernstrukturen som ett led i sin strategiska omorientering mot allt högre grad av förädlingsverksamhet. De helägda förädlingsbolagen Bergströms Metall/Elbe Anodisering och ProfilMekanik blir systerbolag till ProfilGruppen i Åseda AB, där försäljning och tillverkning av profiler sker. - Idag står förädlade produkter för drygt 60 procent av vår omsättning, säger Lars Johansson, VD, och våra kunder efterfrågar alltmer färdiga detaljer. Med denna strukturförändring markerar vi internt och externt vår satsning på ökad försäljning av komponenter i aluminium. - Samtidigt som vi förändrar strukturen arbetar vi med att stärka bolagens organisation och ledning. En stor del av de närmaste årens investeringar, expansion och förvärv, kommer att ske i förädlingssektorn, säger Lars Johansson. Förändringarna genomförs omgående. Ny koncernstruktur Tidigare koncernstruktur Kontaktpersoner för information: Håkan Jalling, informationschef, tel 0474 - 551 40, mobil 070 - 660 64 33 E-post: hakan.jalling@profilgruppen.se Lars Johansson, VD, tel 0474 - 551 45 E-post: lars.johansson@profilgruppen.se Aktuell information och illustrationer av koncernstrukturen finns på internet: www.profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00490/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2001/01/30/20010130BIT00490/bit0002.doc

Dokument och länkar
bit0001.pdf Dokument och länkar
bit0002.doc