2003-10-02

Aluminiumföretaget ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda lägger varsel om uppsägning av femton tjänstemän

Aluminiumföretaget ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda lägger varsel om uppsägning av femton tjänstemän ProfilGruppen Extrusions AB i Åseda har idag lagt varsel om uppsägning av femton tjänstemän. Förhandlingar med SIF och Ledarna har inletts. - Dagens åtgärd är ett led i det lönsamhets-förbättrande program som påbörjades under förra året. Vi har inom ProfilGruppen ökat produk- tiviteten i våra produktionsanläggningar och vi har strukturerat om våra förädlingsbolag, ProfilGruppen Components AB och ProfilGruppen Manufacturing AB. Nu har vi sett över våra resurser på tjänstemanna- sidan i ProfilGruppen Extrusions och konstaterar att vi har ett betydande rationaliseringsbehov, vilket vi inte klarar att möta utan varsel, säger Nils Arthur, VD och koncernchef. - De framtida utmaningar som ProfilGruppen står inför gör att vi måste vara än mer konkurrens-kraftiga och öka marknadssatsningarna. Det senaste årets förbättring av koncernens resultat är mycket positiv men inte tillräcklig. Vi möts gång på gång av kundens krav på ständiga kostnadsreduceringar. Det är utifrån dessa utmaningar och krav som dagens åtgärd skall ses, säger Nils Arthur. ProfilGruppen-koncernen har idag 451 anställda, varav 129 är tjänstemän. Kontaktperson för information: Tomas Arvidsson, Informationschef, telefon 0474-551 40 mobil 070-542 42 62 e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00720/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00720/wkr0002.pdf

Dokument och länkar
wkr0001.doc Dokument och länkar
wkr0002.pdf