2011-10-04

Alla produktionslinjer åter i drift på ProfilGruppen

Den produktionsanläggning på ProfilGruppen som i juni drabbades av en omfattande brand är nu åter i full drift efter tre månaders stopp. Att minimera konsekvenserna för ProfilGruppens kunder har hela tiden varit i fokus och det har gått över förväntan, genom att produktionen kunnat läggas över på andra linjer. Den återuppbyggda presslinjen har dessutom moderniserats i vissa delar.

Produktionen är glädjande nog i drift redan efter tre månader, vilket är betydligt fortare än förväntat. Saneringsarbetet och återuppbygganden har genomförts snabbare än planerat och redan för en månad sedan inleddes tester av samtliga processer.

"Med ett starkt team, aldrig sinande initiativförmåga och starkt engagemang har vi lyckats genomföra återuppbyggnaden bättre och fortare än planerat", säger Lars-Göran Nilsson, projektledare och underhållschef på ProfilGruppen.

Den återuppbyggda linjen har nu en ännu bättre fungerande extruderingspress med uppdaterade funktioner och system. Både styrsystemen och vissa kringfunktioner, såsom åldrings-, verktygs- och götugn, är uppgraderade.

ProfilGruppens fokus på kundernas leveransbehov har medfört att inneliggande kundorder inte påverkats i någon större omfattning samtidigt som hög leveransprecision och kvalité kunnat behållas. Detta har möjliggjorts tack vare kompetenta medarbetare som säkerställt att produktionen kunnat läggas om till ProfilGruppens övriga två presslinjer samt till externa samarbetspartners. 

"Den snabba återuppbyggnaden av pressen och vårt engagemang gentemot våra kunder har ytterligare stärkt vår position som en pålitlig leverantör. Med press Max i produktion blir hela vår unika extruderingskompetens återigen tillgänglig på marknaden", säger Johan Anicic, försäljningschef på ProfilGruppen.

Dokument och länkar
wkr0007.pdf