2012-09-24

Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav. 

Torgny Prior, som representerar Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning, avgår därmed ur bolagets Valberedning, som i övrigt är oförändrad.

Dokument och länkar
Pressrelease 120924 ProfilGruppens Valberedning