Archives

ProfilGruppen AB: Fokus på marginalutveckling

Andra kvartalet· Intäkter 604,5 Mkr (672,5), ner 10 procent jämfört med föregående år· EBITDA 78,4 Mkr (86,6)· Bokföringsmässigt rörelseresultat 54,9 Mkr (63,3) och rörelsemarginal 9,1 procent (9,4)· Periodens resultat efter finansiella poster och skatt 41,6 Mkr (39,6)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,2 Mkr (55,6)·Resultat per aktie 5,32 kr (4,99) (ingen utspädning finns) Resultat med alternativ periodisering av metallkostnad· Justerat sammanlagt rörelseresultat […]

Categories:

ProfilGruppen AB har utsett Johan Löfmark till ny CFO

ProfilGruppen är glada att meddela att Johan Löfmark, med en gedigen bakgrund inom verksamhetsnära controlling, har accepterat rollen som ny CFO för företaget. Johan är 53 år gammal, är civilingenjör i teknisk fysik och har även en MBA. Han kommer närmast från en tjänst som ekonomichef på SCA Massa AB och innan dess många år […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och 20 gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström. VD sammanfattade 2023VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2023. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,00 kr).Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 25 april 2024. […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Lägre intäkter och högre marginal

Första kvartalet Intäkter 581,2 Mkr (683,8), ner 15 procent jämfört med föregående år EBITDA 66,5 Mkr (53,7) Bokföringsmässigt rörelseresultat 43,6 Mkr (31,8) och rörelsemarginal 7,5 procent (4,7) Periodens resultat efter finansiella poster och skatt 27,5 Mkr (19,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,4 Mkr (196,7) Resultat per aktie 3,43 kr (2,21) (ingen utspädning finns) Kalkylmässiga […]

Categories:

ProfilGruppen AB publicerar årsredovisningen för 2023

ProfilGruppens årsredovisning för 2023, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. För mer information, vänligen kontakta: Mari Kadowaki, VD och koncernchefTel: 070-956 80 01E-post: mari.kadowaki@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 23 april 2024kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman15.00-15.55 Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman16.00 Årsstämman öppnasca 17.00 Enklare måltid serveras på Hotell Olof (snett över gatan)Rätt att delta och anmälanFör att delta i årsstämman och äga […]

Categories:

ProfilGruppen AB: ProfilGruppens valberedning föreslår styrelseledamöter

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår till årsstämman 2024 Marianne Brismar och Fredrik Pettersson som nya styrelseledamöter. Valberedningen förslår även att Tomas Berggren och Bengt Stillström väljs om. Stillström föreslås som styrelsens ordförande. Marianne Brismar har varit koncernchef för truckföretaget Atlet och har därefter arbetat med olika styrelseuppdrag. För närvarande exempelvis Axis Communications, Derome, Greencarrier och JOAB. […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Stabilt helår

Fjärde kvartalet· Intäkter 548,4 Mkr (579,8), ner 5 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 18,1 Mkr (-8,1) och rörelsemarginal 3,3 procent (-1,4)· Periodens resultat 12,9 Mkr (-10,0)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,3 Mkr (134,8)· Resultat per aktie 1,69 kr (-1,53) (ingen utspädning finns)· Sammanlagt resultat uppgår till 19,9 Mkr, varav operativt resultat 23,1 Mkr och metallpositioner –3,2 Mkr. […]

Categories:

ProfilGruppen förtydligar strategi

ProfilGruppens styrelse har valt att förtydliga uppdraget till bolagets ledning och i viss mån höja ambitionsnivån.

Categories:

Förändring i ledningen

ProfilGruppens CFO Jonny Sandstedt har idag lämnat besked om att han kommer avsluta sin anställning i företaget. För mer information, vänligen kontakta: För mer information, vänligen kontakta:Mari Kadowaki, VD och KoncernchefMobil: 070-956 80 01E-post: mari.kadowaki@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter […]

Categories: