Archives

Fortsatt starkt 2023

Andra kvartalet· Intäkter 672,5 Mkr (752,6), ner 11 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 63,3 Mkr (83,0) och rörelsemarginal 9,4 procent (11,0)· Operativt resultat uppgår till 60,5 Mkr (43,0), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,0 procent (5,7)· Totalt rörelseresultat uppgår till 67,4 Mkr, varav operativt resultat 60,5 Mkr, engångseffekter 10,0 Mkr och metallpositioner -3,1 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt operativt resultat i första kvartalet

Första kvartalet Intäkter 683,8 Mkr (751,9), ner 9 procent jämfört med föregående år Operativt resultat uppgår  till 58,0 Mkr (52,3) vilket motsvarar en justerad marginal på 8,5 procent (6,9) Rörelseresultat 31,8 Mkr (47,4)  Rörelsemarginal 4,7 procent (6,3) Nettoresultat 19,0 Mkr (33,7) Kassaflöde från den löpande verksamheten 196,7 Mkr (-62,9), inklusive återbetalning och uppskov av uppbörder i […]

Categories:

ProfilGruppen AB publicerar årsredovisningen för 2022

ProfilGruppens årsredovisning för 2022, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFOMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade […]

Categories:

ProfilGruppen AB: En aktiv navigering under ett turbulent år

Fjärde kvartalet· Intäkter 579,8 Mkr (629,3), ned 8 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 13,0 Mkr (75,8)· Rörelseresultat -8,1 Mkr (55,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4 procent (8,8)· Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 27,0 Mkr (19,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 4,6 procent […]

Categories:

Minskad leveransvolym och lägre resultat i tredje kvartalet

Tredje kvartalet·Intäkter 612,3 Mkr (487,6), upp 26 procent jämfört med föregående år·Rörelseresultat 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2),·Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 6,5 Mkr (16,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1,1 procent (3,3)·Periodens resultat 17,1 Mkr (28,8)·Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,5 Mkr (45,1)·Resultat […]

Categories:

ProfilGruppen AB – Kvartalsresultat kraftigt förbättrat

Andra kvartalet· Intäkter 752,6 Mkr (542,6), upp 39 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 83,0 Mkr (48,4), varav 43,0 Mkr från underliggande verksamhet (39,4)· Rörelsemarginal 11,0 procent (8,9)· Nettoresultat 58,8 Mkr (37,2)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 Mkr (20,8)· Resultat per aktie 7,68 kr (4,69) Första sex månaderna· Intäkter 1 504,5 Mkr (1 002,7), upp 50 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt resultat i första kvartalet

· Intäkter 751,9 Mkr (460,1), upp 63 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 47,4 Mkr (35,1), efter negativa engångseffekter om 4,8 Mkr (positiva 18,0) · Rörelsemarginal 6,3 procent (7,6)· Nettoresultat 33,7 Mkr (24,3)· Kassaflöde från den löpande verksamheten -62,9 Mkr (63,4)· Resultat per aktie 4,36 kr (3,26)  ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:”I första kvartalet ser […]

Categories:

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2021

ProfilGruppens årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En styrelseledamot har reserverat sig mot styrelsens beslut att godkänna bolagsstyrningsrapporten. Reservationen finns intagen på sidan 64. En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Zöögling, VD och KoncernchefMobil: 070-932 16 50E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se Aktuell […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt resultat efter fortsatt höga råvarupriser

Fjärde kvartalet·Intäkter 629,3 Mkr (371,6), upp 69 procent jämfört med föregående år·Rörelseresultat 55,2 Mkr (5,3), efter positiva engångseffekter om 36 Mkr (-10,0)·Rörelsemarginal 8,8 procent (1,4)·Nettoresultat 42,4 Mkr (7,4)·Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,5 Mkr (111,4), varav 0,0 Mkr (63,1) avser covid-relaterade stödåtgärder·Resultat per aktie 5,68 kr (0,86) Året 2021·Intäkter 2 119,6 Mkr (1 414,4), upp 50 procent […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser

Tredje kvartalet· Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)· Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)· Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder· Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21) Första nio månaderna· Intäkter 1 490,3 Mkr (1 042,8), upp 43 […]

Categories: