Archives

ProfilGruppen AB: Stabilt helår

Fjärde kvartalet· Intäkter 548,4 Mkr (579,8), ner 5 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 18,1 Mkr (-8,1) och rörelsemarginal 3,3 procent (-1,4)· Periodens resultat 12,9 Mkr (-10,0)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 112,3 Mkr (134,8)· Resultat per aktie 1,69 kr (-1,53) (ingen utspädning finns)· Sammanlagt resultat uppgår till 19,9 Mkr, varav operativt resultat 23,1 Mkr och metallpositioner –3,2 Mkr. […]

Categories:

ProfilGruppen AB: En aktiv navigering under ett turbulent år

Fjärde kvartalet· Intäkter 579,8 Mkr (629,3), ned 8 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 13,0 Mkr (75,8)· Rörelseresultat -8,1 Mkr (55,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,4 procent (8,8)· Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 27,0 Mkr (19,2), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 4,6 procent […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt resultat efter fortsatt höga råvarupriser

Fjärde kvartalet·Intäkter 629,3 Mkr (371,6), upp 69 procent jämfört med föregående år·Rörelseresultat 55,2 Mkr (5,3), efter positiva engångseffekter om 36 Mkr (-10,0)·Rörelsemarginal 8,8 procent (1,4)·Nettoresultat 42,4 Mkr (7,4)·Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,5 Mkr (111,4), varav 0,0 Mkr (63,1) avser covid-relaterade stödåtgärder·Resultat per aktie 5,68 kr (0,86) Året 2021·Intäkter 2 119,6 Mkr (1 414,4), upp 50 procent […]

Categories:

Hög produktion men lågt resultat i kvartalet

Fjärde kvartalet Intäkter 371,6 Mkr (381,9), ner 3 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 5,3 Mkr (22,7), efter finansiellt stöd om 2,4 Mkr (0,0) och efter engångskostnader om 10,0 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,4 procent (5,9) Nettoresultat 7,4 Mkr (18,9) Kassaflöde från den löpande verksamheten 111,4 Mkr (33,2), varav 63,1 Mkr (0,0) avser stödåtgärder Resultat per […]

Categories:

Resultat i nivå med föregående år

Fjärde kvartalet •                          Intäkter 381,9 Mkr (414,3) •                          Rörelseresultat 22,7 Mkr (24,0) •                          Rörelsemarginal 5,9 procent (5,8) •                          Nettoresultat 18,9 Mkr (17,1) •                          Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,2 Mkr (54,0) •                          Resultat per aktie 2,42 kr (2,13) •                          Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 oktober   Året 2019 •                          Intäkter 1 622,1 […]

Categories:

Förbättrat resultat för tredje året i rad

Fjärde kvartalet Intäkter 414,3 Mkr (367,2), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,0 Mkr (24,8) Rörelsemarginal 5,8 procent (6,8) Nettoresultat 17,1 Mkr (18,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 54,0 Mkr (24,6) Resultat per aktie 2,13 kr (2,55) Helåret 2018 Intäkter 1 618,3 Mkr (1 382,8), upp 17 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 113,7 Mkr […]

Categories:

Historiskt bra år – rörelseresultatet över 100 Mkr

Fjärde kvartalet Intäkter 367,2 Mkr (306,8), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 24,8 Mkr (23,8) Rörelsemarginal 6,8 procent (7,8) Nettoresultat 18,5 Mkr (18,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,6 Mkr (17,2) Resultat per aktie 2,55 kr (2,19) Helåret 2017 Intäkter 1 382,8 Mkr (1 132,0), upp 22 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 103,9 […]

Categories:

Historiskt starkt resultat

Fjärde kvartalet Intäkter 306,8 Mkr (234,7), upp 31 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 23,8 Mkr (4,9) Nettoresultat 18,1 Mkr (2,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 Mkr (22,9) Resultat per aktie 2,19 kr (0,42) Helåret 2016 Intäkter 1 132,0 Mkr (980,2), upp 15 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 69,1 Mkr (22,9), upp 202 […]

Categories:

Bokslutskommuniké ProfilGruppen 1 januari – 31 december 2015

Tydlig förbättring av helårsresultatet Fjärde kvartalet Intäkter 234,7 Mkr (208,6), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 4,9 Mkr (5,3), engångsposter har påverkat resultatet negativt med 2,5 Mkr (positivt 2,7) Nettoresultat 2,4 Mkr (2,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,9 Mkr (11,7) Resultat per aktie 0,42 kr (0,35) Helåret 2015 Intäkter 980,2 Mkr (808,6), […]

Categories:

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014, ProfilGruppen

Fortsatt positiv resultatutveckling i fjärde kvartalet Fjärde kvartalet Intäkter 208,6 Mkr (173,1), upp 20,5 procent jämfört med föregående år   Rörelseresultat 5,3 Mkr (-12,5), efter positiva engångsposter om 2,7 Mkr Nettoresultat 2,6 Mkr (-11,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,7 Mkr (-16,3) Resultat per aktie 0,35 kr (-2,05) Helåret 2014 Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 […]

Categories: