Archives

Minskad leveransvolym och lägre resultat i tredje kvartalet

Tredje kvartalet·Intäkter 612,3 Mkr (487,6), upp 26 procent jämfört med föregående år·Rörelseresultat 28,0 Mkr (39,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,6 procent (8,2),·Rensat för påverkan av metallpositioner och periodiseringseffekter uppgår rörelseresultatet till 6,5 Mkr (16,0), vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 1,1 procent (3,3)·Periodens resultat 17,1 Mkr (28,8)·Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,5 Mkr (45,1)·Resultat […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Fortsatt hög efterfrågan trots rekordhöga råvarupriser

Tredje kvartalet· Intäkter 487,6 Mkr (324,9), upp 50 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 39,9 Mkr (3,7), efter positiva engångseffekter om 24 Mkr (0)· Rörelsemarginal 8,2 procent (1,1)· Nettoresultat 28,8 Mkr (0,4)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,1 Mkr (23,9), varav 0,0 Mkr (3,5) avser covid-relaterade stödåtgärder· Resultat per aktie 3,62 kr (-0,21) Första nio månaderna· Intäkter 1 490,3 Mkr (1 042,8), upp 43 […]

Categories:

Lågt resultat i kvartalet men positiva utsikter

Tredje kvartalet Intäkter 324,9 Mkr (355,5), ner 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 3,7 Mkr (26,4), efter finansiellt stöd om 4,3 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 1,1 procent (7,4) Nettoresultat 0,4 Mkr (17,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,9 Mkr (133,7), varav 3,5 Mkr (0,0) avser stödåtgärder Resultat per aktie -0,21 kr (1,90) Första nio månaderna […]

Categories:

Återhämtat kassaflöde

Tredje kvartalet Intäkter 355,5 Mkr (354,3) Rörelseresultat 26,4 Mkr (22,4) Rörelsemarginal 7,4 procent (6,3) Nettoresultat 17,0 Mkr (16,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 133,7 Mkr (16,6) Resultat per aktie 1,90 kr (2,29) Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträdde 7 oktober Första nio månaderna Intäkter 1 240,2 Mkr (1 204,0), upp 3 procent jämfört med föregående […]

Categories:

Byggnation av ny produktionsanläggning påbörjad

Tredje kvartalet Intäkter 354,3 Mkr (314,1), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 22,4 Mkr (20,7) Rörelsemarginal 6,3 procent (6,6) Nettoresultat 16,2 Mkr (15,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 16,6 Mkr (48,2) Resultat per aktie 2,29 kr (1,87) Första nio månaderna Intäkter 1 204,0 Mkr (1 015,6), upp 19 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 89,7 […]

Categories:

Fortsatt tillväxt i tredje kvartalet

Tredje kvartalet Intäkter 314,1 Mkr (260,7), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 20,7 Mkr (18,9) Rörelsemarginal 6,6 procent (7,2) Nettoresultat 15,2 Mkr (14,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 48,2 Mkr (20,9) Resultat per aktie 1,87 kr (1,74) Första nio månaderna Intäkter 1 015,6 Mkr (825,2), upp 23 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 79,1 […]

Categories:

Bästa tredje kvartalet i bolagets historia

Tredje kvartalet Intäkter 260,7 Mkr (219,6), upp 19 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 18,9 Mkr (-3,2 efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr) Nettoresultat 14,0 Mkr (-3,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,9 Mkr (-13,8) Resultat per aktie 1,74 kr (-0,49) Första nio månaderna Intäkter 825,2 Mkr (745,5), upp 11 procent jämfört med föregående […]

Categories:

Delårsrapport ProfilGruppen: Råvarupåverkan ger negativt resultat i kvartalet

Tredje kvartalet Intäkter 219,6 Mkr (177,6), upp 24 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat -3,2 Mkr (1,5) efter engångskostnader avseende råvara om 13,4 Mkr Nettoresultat -3,6 Mkr (0,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten -13,8 Mkr (-1,3) Resultat per aktie -0,49 kr (0,02) Första nio månaderna Intäkter 745,5 Mkr (600,0), upp 24 procent jämfört med föregående […]

Categories:

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2014

Svagt, men positivt resultat även i tredje kvartalet Tredje kvartalet Ny vd, Per Thorsell, tillträdde 1 september 2014 Intäkter 177,6 Mkr (172,1), upp 3 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat 1,5 Mkr (-3,9) Nettoresultat 0,2 Mkr (-4,1) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 Mkr (19,9) Nyemission genomförd, 40,6 Mkr har tillförts Resultat per aktie 0,02 […]

Categories:

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ) 1 januari – 30 september 2013

Ännu ingen resultateffekt av vidtagna åtgärder Tredje kvartalet Intäkter 172,1 Mkr (169,9), upp 1 procent jämfört med föregående år          Rörelseresultat -3,9 Mkr (1,6). Föregående år påverkades av engångseffekter om netto 5,7 Mkr. Nettoresultat -4,1 Mkr (-0,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-4,6) Resultat per aktie -0,85 kr (-0,04) Första nio månaderna Intäkter 556,9 […]

Categories: