Archives

Starkt tredje kvartal

Tredje kvartalet•Intäkter 534,4 Mkr (612,3), ner 13 procent jämfört med föregående år•Bokföringsmässigt rörelseresultat 39,2 Mkr (28,0) och rörelsemarginal 7,6 procent (4,6)•Operativt resultat uppgår till 49,0 Mkr (6,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,2 procent (1,1)•Totalt rörelseresultat uppgår till 43,4 Mkr, varav operativt resultat 49,0 Mkr och metallpositioner -5,6 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal […]

Categories:

Fortsatt starkt 2023

Andra kvartalet· Intäkter 672,5 Mkr (752,6), ner 11 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 63,3 Mkr (83,0) och rörelsemarginal 9,4 procent (11,0)· Operativt resultat uppgår till 60,5 Mkr (43,0), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,0 procent (5,7)· Totalt rörelseresultat uppgår till 67,4 Mkr, varav operativt resultat 60,5 Mkr, engångseffekter 10,0 Mkr och metallpositioner -3,1 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta […]

Categories:

ProfilGruppen AB – Kvartalsresultat kraftigt förbättrat

Andra kvartalet· Intäkter 752,6 Mkr (542,6), upp 39 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 83,0 Mkr (48,4), varav 43,0 Mkr från underliggande verksamhet (39,4)· Rörelsemarginal 11,0 procent (8,9)· Nettoresultat 58,8 Mkr (37,2)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 Mkr (20,8)· Resultat per aktie 7,68 kr (4,69) Första sex månaderna· Intäkter 1 504,5 Mkr (1 002,7), upp 50 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Rekordresultat i andra kvartalet

Andra kvartalet· Intäkter 542,6 Mkr (316,8), upp 71 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 48,4 Mkr (1,4), efter positiva engångseffekter om 9,0 Mkr (0,0)· Rörelsemarginal 8,9 procent (0,4)· Nettoresultat 37,2 Mkr (4,7)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,8 Mkr (51,3), varav 0,0 Mkr (35,3) avser covid-relaterade stödåtgärder· Resultat per aktie 4,69 kr (0,54) Första sex månaderna· Intäkter 1 002,7 Mkr […]

Categories:

Kraftig inbromsning med viss återhämtning

Andra kvartalet Intäkter 316,8 Mkr (441,4), ner 28 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 1,4 Mkr (28,5), efter finansiellt stöd om 12,5 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 0,4 procent (6,5) Nettoresultat 4,7 Mkr (19,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 51,3 Mkr (-1,8), varav 35,3 Mkr (0,0) på grund av stödåtgärder Resultat per aktie 0,54 kr (2,30) Första […]

Categories:

Rättelse, Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

I dagens delårsrapport, publicerad kl 14.00, har felaktiga tabeller infogats, detta meddelande är en rättelse. Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2) Resultat per aktie 2,30 kr (3,14) Ny vd […]

Categories:

Kvartalets rörelseresultat 28 Mkr

Andra kvartalet Intäkter 441,4 Mkr (441,5), ingen förändring jämfört med föregående år Rörelseresultat 28,5 Mkr (32,8) Rörelsemarginal 6,5 procent (7,4) Nettoresultat 19,0 Mkr (24,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,8 Mkr (30,2) Resultat per aktie 2,30 kr (3,14) Ny vd och koncernchef, Fredrik Zöögling, tillträder senast i januari Första sex månaderna Intäkter 884,7 Mkr (849,7), […]

Categories:

Fortsatt stabilt resultat

Andra kvartalet Intäkter 441,5 Mkr (364,3), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 32,8 Mkr (31,9), i föregående års resultat ingår en reavinst om 2,9 Mkr Rörelsemarginal 7,4 procent (8,8) Nettoresultat 24,4 Mkr (23,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,2 Mkr (24,0) Resultat per aktie 3,14 kr (3,01) Första sex månaderna Intäkter 849,7 Mkr […]

Categories:

Fortsatt lönsam tillväxt och beslut om ökad kapacitet

Andra kvartalet Intäkter 364,3 Mkr (303,9), upp 20 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 31,9 Mkr (19,3), engångsposter har påverkat resultatet positivt med 2,9 Mkr Rörelsemarginal 8,8 procent (6,4), exklusive engångspost 8,0 procent Nettoresultat 23,8 Mkr (14,2) Kassaflöde från den löpande verksamheten 24,0 Mkr (45,3) Resultat per aktie 3,01 kr (1,84) Första sex månaderna Intäkter […]

Categories:

Kvartalets rörelseresultat väsentligt bättre än föregående år

Andra kvartalet Intäkter 303,9 Mkr (269,5), upp 13 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 19,3 Mkr (11,1), upp 74 procent jämfört med föregående år Nettoresultat 14,2 Mkr (7,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten 45,3 Mkr (14,0) Resultat per aktie 1,84 kr (1,01) Första sex månaderna Intäkter 564,5 Mkr (525,9), upp 7 procent jämfört med föregående […]

Categories: