Archives

ProfilGruppen AB: Lägre intäkter och högre marginal

Första kvartalet Intäkter 581,2 Mkr (683,8), ner 15 procent jämfört med föregående år EBITDA 66,5 Mkr (53,7) Bokföringsmässigt rörelseresultat 43,6 Mkr (31,8) och rörelsemarginal 7,5 procent (4,7) Periodens resultat efter finansiella poster och skatt 27,5 Mkr (19,0) Kassaflöde från den löpande verksamheten 35,4 Mkr (196,7) Resultat per aktie 3,43 kr (2,21) (ingen utspädning finns) Kalkylmässiga […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt operativt resultat i första kvartalet

Första kvartalet Intäkter 683,8 Mkr (751,9), ner 9 procent jämfört med föregående år Operativt resultat uppgår  till 58,0 Mkr (52,3) vilket motsvarar en justerad marginal på 8,5 procent (6,9) Rörelseresultat 31,8 Mkr (47,4)  Rörelsemarginal 4,7 procent (6,3) Nettoresultat 19,0 Mkr (33,7) Kassaflöde från den löpande verksamheten 196,7 Mkr (-62,9), inklusive återbetalning och uppskov av uppbörder i […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Starkt resultat i första kvartalet

· Intäkter 751,9 Mkr (460,1), upp 63 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 47,4 Mkr (35,1), efter negativa engångseffekter om 4,8 Mkr (positiva 18,0) · Rörelsemarginal 6,3 procent (7,6)· Nettoresultat 33,7 Mkr (24,3)· Kassaflöde från den löpande verksamheten -62,9 Mkr (63,4)· Resultat per aktie 4,36 kr (3,26)  ProfilGruppens vd och koncernchef, Fredrik Zöögling kommenterar:”I första kvartalet ser […]

Categories:

Bra resultat efter positiv engångseffekt

Första kvartalet Intäkter 460,1 Mkr (401,1), upp 15 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 35,1 Mkr (26,0), efter positiva engångseffekter om 18,0 Mkr (0,0) Rörelsemarginal 7,6 procent (6,5) Nettoresultat 24,3 Mkr (11,4) Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,4 Mkr (-7,2), varav 51,9 Mkr (0,0) avser likviditetsstöd Resultat per aktie 3,26 kr (1,26) ProfilGruppens vd och […]

Categories:

Kvartalsresultat 26 Mkr

Första kvartalet Intäkter 401,1 Mkr (443,3), ner 10 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,0 Mkr (35,6) Rörelsemarginal 6,5 procent (8,0) Nettoresultat 11,4 Mkr (25,6) Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,9 Mkr (-54,4) Resultat per aktie 1,26 kr (3,36) Styrelsen föreslår att ingen utdelning för 2019 lämnas Korttidspermittering infördes i mars ProfilGruppens vd och koncernchef, […]

Categories:

Bra start på året

Första kvartalet Intäkter 443,3 Mkr (408,2), upp 9 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 35,6 Mkr (34,5) Rörelsemarginal 8,0 procent (8,5) Nettoresultat 25,6 Mkr (25,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -54,4 Mkr (29,0) Resultat per aktie 3,36 kr (3,31) ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell kommenterar: ”Resultatet för årets första kvartal är för tredje året […]

Categories:

Bästa kvartalsresultatet hittills

Första kvartalet Intäkter 408,2 Mkr (337,2), upp 21 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 34,5 Mkr (26,5) Rörelsemarginal 8,5 procent (7,9) Nettoresultat 25,8 Mkr (19,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,0 Mkr (-11,3) Resultat per aktie 3,31 kr (2,43) Händelser efter periodens utgång Beslut taget idag om investering i ökad kapacitet genom ny presslinje om […]

Categories:

Bästa kvartalsresultatet någonsin

Första kvartalet Intäkter 337,2 Mkr (260,6), upp 29 procent jämfört med föregående år Rörelseresultat 26,5 Mkr (7,1) Nettoresultat 19,8 Mkr (4,8) Kassaflöde från den löpande verksamheten -11,3 Mkr (1,4) Resultat per aktie 2,43 kr (0,78) De finansiella målen har reviderats. Nya mål är rörelsemarginal 8 procent samt nettoskuld/EBITDA < 2. ProfilGruppens vd och koncernchef, Per Thorsell […]

Categories:

Stabil inledning av 2016

Första kvartalet Intäkter 260,6 Mkr (256,4), upp 2 procent jämfört med föregående år    Rörelseresultat 7,1 Mkr (10,1), uppstartskostnader i samband med den nya anläggningen i PG&WIP har påverkat resultatet negativt med 3 Mkr (0) Nettoresultat 4,8 Mkr (6,7) Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,4 Mkr (-9,9) Resultat per aktie 0,78 kr (0,91) ProfilGruppens vd och […]

Categories:

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Åseda den 22 april 2015 Väsentlig resultatförbättring Första kvartalet Intäkter 256,4 Mkr (202,7), upp 26 procent jämfört med föregående år      Rörelseresultat 10,1 Mkr (-2,3) Nettoresultat 6,7 Mkr (0,5) Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,9 Mkr (3,8) Resultat per aktie 0,91 kr (0,09) Efter första kvartalet ProfilGruppen har tecknat avtal om sin största affär någonsin, om […]

Categories: