Archives

ProfilGruppen AB publicerar årsredovisningen för 2023

ProfilGruppens årsredovisning för 2023, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. För mer information, vänligen kontakta: Mari Kadowaki, VD och koncernchefTel: 070-956 80 01E-post: mari.kadowaki@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision […]

Categories:

Starkt tredje kvartal

Tredje kvartalet•Intäkter 534,4 Mkr (612,3), ner 13 procent jämfört med föregående år•Bokföringsmässigt rörelseresultat 39,2 Mkr (28,0) och rörelsemarginal 7,6 procent (4,6)•Operativt resultat uppgår till 49,0 Mkr (6,5), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,2 procent (1,1)•Totalt rörelseresultat uppgår till 43,4 Mkr, varav operativt resultat 49,0 Mkr och metallpositioner -5,6 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta jämförelsetal […]

Categories:

Fortsatt starkt 2023

Andra kvartalet· Intäkter 672,5 Mkr (752,6), ner 11 procent jämfört med föregående år· Bokföringsmässigt rörelseresultat 63,3 Mkr (83,0) och rörelsemarginal 9,4 procent (11,0)· Operativt resultat uppgår till 60,5 Mkr (43,0), vilket motsvarar en justerad marginal på 9,0 procent (5,7)· Totalt rörelseresultat uppgår till 67,4 Mkr, varav operativt resultat 60,5 Mkr, engångseffekter 10,0 Mkr och metallpositioner -3,1 Mkr (ändrad struktur, varför relevanta […]

Categories:

ProfilGruppen AB publicerar årsredovisningen för 2022

ProfilGruppens årsredovisning för 2022, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFOMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade […]

Categories:

ProfilGruppen AB – Kvartalsresultat kraftigt förbättrat

Andra kvartalet· Intäkter 752,6 Mkr (542,6), upp 39 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 83,0 Mkr (48,4), varav 43,0 Mkr från underliggande verksamhet (39,4)· Rörelsemarginal 11,0 procent (8,9)· Nettoresultat 58,8 Mkr (37,2)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 26,3 Mkr (20,8)· Resultat per aktie 7,68 kr (4,69) Första sex månaderna· Intäkter 1 504,5 Mkr (1 002,7), upp 50 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat […]

Categories:

Kraftigt förbättrat rörelseresultat i andra kvartalet på grund av råvaruhantering

ProfilGruppens preliminära bokslut visar på en väsentlig resultatförbättring i andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 80 Mkr efter en positiv effekt om 40 Mkr genererad av bolagets råvaruhantering på en volatil marknad med kraftigt fallande aluminiumpris. Förutsättningarna för motsvarande effekt i kommande kvartal saknas. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Zöögling, VD och KoncernchefMobil: […]

Categories:

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2021

ProfilGruppens årsredovisning för 2021, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En styrelseledamot har reserverat sig mot styrelsens beslut att godkänna bolagsstyrningsrapporten. Reservationen finns intagen på sidan 64. En version av årsredovisningen på engelska är också tillgänglig på hemsidan. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Zöögling, VD och KoncernchefMobil: 070-932 16 50E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se Aktuell […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Rekordresultat i andra kvartalet

Andra kvartalet· Intäkter 542,6 Mkr (316,8), upp 71 procent jämfört med föregående år· Rörelseresultat 48,4 Mkr (1,4), efter positiva engångseffekter om 9,0 Mkr (0,0)· Rörelsemarginal 8,9 procent (0,4)· Nettoresultat 37,2 Mkr (4,7)· Kassaflöde från den löpande verksamheten 20,8 Mkr (51,3), varav 0,0 Mkr (35,3) avser covid-relaterade stödåtgärder· Resultat per aktie 4,69 kr (0,54) Första sex månaderna· Intäkter 1 002,7 Mkr […]

Categories:

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2020

ProfilGruppens årsredovisning för 2020, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort.An English language translation will be available shortly on the company’s website. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och KoncernchefMobil: 070-932 16 50E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se Niklas Danielsson, CFOMobil: 070-626 […]

Categories:

ProfilGruppen publicerar årsredovisningen för 2019

ProfilGruppens årsredovisning för 2019, inklusive hållbarhetsrapport, har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, http://www.profilgruppen.se/koncernen. En version på engelska kommer att finnas tillgänglig på hemsidan inom kort. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Zöögling, VD och Koncernchef Mobil: 070-932 16 50 E-post: fredrik.zoogling@profilgruppen.se

Categories: