Archives

ProfilGruppens nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen den 11 juni 2014 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med […]