Archives

ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och 20 gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström. VD sammanfattade 2023VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2023. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,00 kr).Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 25 april 2024. […]

Categories:

ProfilGruppen AB: Kallelse till årsstämma 2024

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 23 april 2024kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman15.00-15.55 Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman16.00 Årsstämman öppnasca 17.00 Enklare måltid serveras på Hotell Olof (snett över gatan)Rätt att delta och anmälanFör att delta i årsstämman och äga […]

Categories:

ProfilGruppen AB: ProfilGruppens valberedning föreslår styrelseledamöter

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår till årsstämman 2024 Marianne Brismar och Fredrik Pettersson som nya styrelseledamöter. Valberedningen förslår även att Tomas Berggren och Bengt Stillström väljs om. Stillström föreslås som styrelsens ordförande. Marianne Brismar har varit koncernchef för truckföretaget Atlet och har därefter arbetat med olika styrelseuppdrag. För närvarande exempelvis Axis Communications, Derome, Greencarrier och JOAB. […]

Categories:

ProfilGruppen förtydligar strategi

ProfilGruppens styrelse har valt att förtydliga uppdraget till bolagets ledning och i viss mån höja ambitionsnivån.

Categories:

Förändring i ledningen

ProfilGruppens CFO Jonny Sandstedt har idag lämnat besked om att han kommer avsluta sin anställning i företaget. För mer information, vänligen kontakta: För mer information, vänligen kontakta:Mari Kadowaki, VD och KoncernchefMobil: 070-956 80 01E-post: mari.kadowaki@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se. ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter […]

Categories:

Dåliga och goda budskap

ProfilGruppen har upptäckt fel i hanteringen av redovisningen. Det rör sig i första hand om hur och när vi rapporterar olika delar av resultatet. Det redovisade resultatet räknat över en längre period, omfattande de olika delarna av resultatet, är inte fel på något sätt.  Upptäckten består i att en kostnadspost som på årsbasis uppgår till […]

Categories:

ProfilGruppen har utsett ny ordförande.

Styrelsen har utsett Bengt Stillström till ny ordförande. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefTel: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Bengt Stillström, styrelseledamotTel: 070-440 40 99 Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision är […]

Categories:

ProfilGruppen ska utse ny ordförande

ProfilGruppen AB:s ordförande Mats Johansson har begärt utträde ur bolagets styrelse. Ny ordförande kommer därför, i enlighet med bolagsstämmans beslut, utses inom styrelsen.  Mats Johansson uppger som skäl för sin avgång att han ser det som omöjligt att fullfölja sitt uppdrag sedan han av bolagets huvudägare och styrelseledamot Bengt Stillström uppmanats att avgå. För mer […]

Categories:

Ändrad tidpunkt för delårsrapportering andra kvartalet 2023

Tidpunkten för delårsrapportering för andra kvartalet 2023 ändras till den 13 juli 2023 kl 19.00. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision […]

Categories:

Ny VD börjar 1 september

ProfilGruppen AB utsåg i maj Mari Kadowaki till vd och koncernchef. Mari kommer att tillträda redan första september 2023.   Mari är civilingenjör och idag VD på batteritillverkaren SAFT AB. Sedan 2022 är Mari också ledamot av ProfilGruppens styrelse. Fram till Maris tillträde fortsätter Jonny Sandstedt som tillförordnad VD i ProfilGruppen.  Mari Kadowaki kommenterar:”Jag ser fram emot […]

Categories: