Archives

ProfilGruppens valberedning föreslår ny ordförande

Valberedningen i ProfilGruppen AB föreslår att Mats R Karlsson väljs till ny ordförande för styrelsen i bolaget i samband med årsstämman 2021. Kåre Wetterberg som är ProfilGruppens nuvarande ordförande har meddelat valberedningen att han önskar avgå efter åtta år i styrelsen och han avböjer därför omval. Mats R Karlsson har lång erfarenhet av ledarskap och […]

Categories:

Ägarförändring i ProfilGruppen påverkar Valberedningen

Bengt Stillström har genom Ringvägen Venture AB ökat sin ägarandel i ProfilGruppen AB till 26,4 procent. Säljare är Prior & Nilssons fond Idea som därmed avyttrar hela sitt innehav.  Torgny Prior, som representerar Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning, avgår därmed ur bolagets Valberedning, som i övrigt är oförändrad. ________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: […]