Archives

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Mats Johansson. VD sammanfattade 2022tf. VD och koncernchef Jonny Sandstedt sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2022.Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 4 kronor per […]

Categories:

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 18 april 2023 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman15.00-15.55 Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman16.00 Årsstämman öppnasca 17.00 Enklare måltid serveras på Hotell Olof (snett över gatan) Rätt att delta och anmälanFör att delta i årsstämman […]

Categories:

Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Dagens extra bolagsstämma i Åseda leddes av advokat Per Gruwberger.Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Johansson till ny styrelseledamot och -ordförande.Valberedning inför årsstämma 2023 ska enligt stämmans beslut bestå av en representant för var och en av bolagets fyra största aktieägare. Dessa representanter kommer att vara Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström […]

Categories:

Kallelse till extra bolagsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 31 oktober 2022 kl 15.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman14.30-14.55 Servering av kaffe och inregistrering till stämman15.00 Stämman öppnas Rätt att delta och anmälanFör att delta i bolagsstämman och äga rösträtt ska aktieägare: vara införd i den av […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 95 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Per Gruwberger. VD sammanfattade 2021VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2021. Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2021 om 13,50 kronor per aktie (föregående […]

Categories:

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 26 april 2022 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.

Categories:

Beslut från årsstämma 2021 i ProfilGruppen AB (publ)

Dagens årsstämma genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler via poströstning. Beslut från stämmanResultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes. UtdelningStämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2020 ska utgå (föregående år ingen). Val av styrelse och revisorMats R Karlsson valdes som ny styrelseledamot och som styrelseordförande. Omval gjordes av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt […]

Categories:

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB (publ)

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021.

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019.  Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Beslut från stämman Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. […]

Categories:

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för stämman För att reducera risken för smittspridning minimeras i år programmet runt stämman och ingen fabriksvisning kommer att erbjudas.   Kl 15.45                    Inregistrering till årsstämman Kl 16.00                    […]

Categories: