Archives

ProfilGruppen AB: Beslut från årsstämma

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och 20 gäster. Stämman leddes av Bengt Stillström. VD sammanfattade 2023VD och koncernchef Mari Kadowaki sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2023. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,00 kr).Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 25 april 2024. […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 60 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Mats Johansson. VD sammanfattade 2022tf. VD och koncernchef Jonny Sandstedt sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2022.Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2022 om 4 kronor per […]

Categories:

Beslut från extra bolagsstämma i ProfilGruppen

Dagens extra bolagsstämma i Åseda leddes av advokat Per Gruwberger.Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Mats Johansson till ny styrelseledamot och -ordförande.Valberedning inför årsstämma 2023 ska enligt stämmans beslut bestå av en representant för var och en av bolagets fyra största aktieägare. Dessa representanter kommer att vara Lars Johansson (aktieägare), Bengt Stillström […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen AB

Vid dagens årsstämma deltog cirka 95 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Per Gruwberger. VD sammanfattade 2021VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade händelser och aktiviteter i ProfilGruppen under 2021. Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Utdelning beslutadesÅrsstämman beslutade om en utdelning för verksamhetsåret 2021 om 13,50 kronor per aktie (föregående […]

Categories:

Beslut från årsstämma 2021 i ProfilGruppen AB (publ)

Dagens årsstämma genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler via poströstning. Beslut från stämmanResultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020 fastställdes. UtdelningStämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2020 ska utgå (föregående år ingen). Val av styrelse och revisorMats R Karlsson valdes som ny styrelseledamot och som styrelseordförande. Omval gjordes av styrelseledamöterna Jörgen Abrahamsson, Monica Bellgran, Bengt […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma deltog cirka 35 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2019 VD och koncernchef Fredrik Zöögling sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2019.  Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Beslut från stämman Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes. […]

Categories:

Rättelse – Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

I gårdagens pressmeddelande angående beslut från årsstämma angavs felaktigt att informationen var sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen. I övrigt är inga ändringar gjorda. Vid årsstämman i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2018 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade ProfilGruppens […]

Categories:

Beslut från årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2018 VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade ProfilGruppens framgångar och utmaningar under 2018. Ett sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Beslut från stämman Resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 120 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2017VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2017 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen. Sammandrag av VD:s anförande från årsstämman kommer att publiceras på bolagets hemsida. Beslut från stämmanResultaträkningen och balansräkningen […]

Categories:

Beslut från årsstämma i ProfilGruppen

Vid dagens årsstämma i Folkets Hus i Åseda deltog cirka 130 aktieägare och gäster. Stämman leddes av Kåre Wetterberg. VD sammanfattade 2016VD och koncernchef Per Thorsell sammanfattade 2016 och konstaterade att det varit ett framgångsrikt år för ProfilGruppen. Han informerade om marknaden för aluminiumprofiler, i Sverige och övriga Europa. Han visade några exempel på nya […]

Categories: