Archives

Ändrad tidpunkt för delårsrapportering andra kvartalet 2023

Tidpunkten för delårsrapportering för andra kvartalet 2023 ändras till den 13 juli 2023 kl 19.00. För mer information, vänligen kontakta: Jonny Sandstedt, CFO & tf VD och KoncernchefMobil: 073-415 44 25E-post: jonny.sandstedt@profilgruppen.se Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Vår vision […]

Categories:

ProfilGruppen tidigarelägger delårsrapportering

ProfilGruppen har ändrat rapportdatum för delårsrapporten januari – mars 2020. Nytt datum är den 9 april 2020 kl 14.00 istället för som tidigare kommunicerat den 21 april 2020. Avsikten med att tidigarelägga delårsrapporteringen är att kunna lägga allt fokus på aktuella utmaningar i det osäkra läge som orsakats av spridningen av covid-19.   _______________________________________________________ För […]

Categories:

Delårsrapport för andra kvartalet 2019 – ändring av datum

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till torsdag 29 augusti kl 14.00. Orsaken är att bolaget under maj månad genomförde ett byte av affärssystem. Implementationen av det nya affärssystemet har varit mycket framgångsrik och gått helt enligt plan. Kommande kvartalsbokslut blir det första som görs i det nya systemet, vilket […]

Categories:

Bokslutskommuniké 2016 – ändring av datum

ProfilGruppen ändrar datum för publicering av bokslutskommuniké för 2016 till torsdag, 9 februari 2017, kl 14:00. _______________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Per Thorsell, VD och Koncernchef Mobil 070-240 78 40 E-post: per.thorsell@profilgruppen.se

Categories:

Ändrat datum för ProfilGruppens andra kvartalsrapport 2014

Offentliggörande av ProfilGruppens kvartalsrapport för de sex första månaderna 2014 flyttas på grund av pågående nyemission till den 12 augusti kl 17.30. ________________________________________________ För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Svensson Mobil 070-349 57 65 E-post: ulrika.svensson@profilgruppen.se

Categories:

Nytt rapportdatum för andra kvartalet

Nytt rapportdatum för andra kvartalet ProfilGruppen AB tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – juni 2001 till måndagen den 23 juli 2001 kl 13.00. Övriga rapportdatum 2001 är desamma. Dessa finns på bolagets hemsida www.profilgruppen.se Kvartalsrapporten finns tillgänglig på hemsidan den 23 juli 2001 kl 13.05. Rapportdagen är ändrad från den 10 augusti 2001. […]