Archives

ProfilGruppens nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen den 11 juni 2014 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med […]

Categories:

ProfilGruppen offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Prospekt avseende företrädesemissionen i ProfilGruppen AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets […]

Categories:

Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ) (”ProfilGruppen” eller ”Bolaget”) har beslutat om slutliga villkor i den företrädesemission som styrelsen fattade […]

Categories:

ProfilGruppen genomför garanterad nyemission om cirka 40 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) (”ProfilGruppen” eller ”Bolaget”) har beslutat attgenomföra en företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader […]

Categories:

Presskommuniké, Åseda den 18 oktober 2006

ProfilGruppen blir delägare i tyska PWG, Europas ledande underleverantör av aluminiumkomponenter för soltak till fordonsindustrin

Categories:

Utbetalning av inlösenbelopp

Bolagsverket har nu registrerat nedsättning av aktiekapital och reservfond i ProfilGruppen AB. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i ProfilGruppen till 24 662 585 kronor, fördelat på 22 399 A-aktier och 4 910 118 B-aktier, totalt 4 932 517 aktier. Totalt har 808 483 aktier i ProfilGruppen anmälts för inlösen vilket gör att cirka 84,9 miljoner kronor […]

Categories:

Presskommuniké från ProfilGruppen AB (publ)

Anslutningsgraden i ProfilGruppens inlösenerbjudande 98,6%

Categories:

Styrelsen föreslår inlösen av var sjunde aktie i ProfilGruppen AB till 105 kr

Bakgrund Styrelsen i ProfilGruppen AB har idag fastställt villkoren för förslaget till årsstämman den 1 april 2006 avseende inlösen av aktier. Bakgrunden till förslaget är bolagets goda resultat och kassaflöden de senaste åren, vilket resulterat i en stark balansräkning med förbättrad skuldsättningsgrad och soliditet. Utskiftningen genomförs för att effektivisera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen anser att bolaget […]

Categories:

ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms

ProfilGruppen förvärvar aluminiumföretaget Bergströms * överenskommelse om förvärv av Bergströms undertecknas idag * slutgiltigt avtal i början av maj efter förvärvsgranskning * samordningsfördelar kommer att göras med koncernens förädlingsbolag Elbe Anodisering * köpeskillingen utgörs av 141.000 B-aktier i ProfilGruppen * nyanställningar kommer att ske av 4-6 personer * Bergströms omsättning 1999 uppgick till 18,9 Mkr […]