Archives

Styrelsen i ProfilGruppen fastställer villkoren för nyemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen för ProfilGruppen AB (publ) (”ProfilGruppen” eller ”Bolaget”) har beslutat om slutliga villkor i den företrädesemission som styrelsen fattade […]

Categories:

ProfilGruppen genomför garanterad nyemission om cirka 40 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Styrelsen i ProfilGruppen AB (publ) (”ProfilGruppen” eller ”Bolaget”) har beslutat attgenomföra en företrädesemission om cirka 40 MSEK före emissionskostnader […]