Archives

ProfilGruppens nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner. Vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen den 11 juni 2014 beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med […]

Categories:

Utbetalning av inlösenbelopp

Bolagsverket har nu registrerat nedsättning av aktiekapital och reservfond i ProfilGruppen AB. Efter nedsättningen uppgår aktiekapitalet i ProfilGruppen till 24 662 585 kronor, fördelat på 22 399 A-aktier och 4 910 118 B-aktier, totalt 4 932 517 aktier. Totalt har 808 483 aktier i ProfilGruppen anmälts för inlösen vilket gör att cirka 84,9 miljoner kronor […]

Categories:

Presskommuniké från ProfilGruppen AB (publ)

Anslutningsgraden i ProfilGruppens inlösenerbjudande 98,6%

Categories:

Styrelsen föreslår inlösen av var sjunde aktie i ProfilGruppen AB till 105 kr

Bakgrund Styrelsen i ProfilGruppen AB har idag fastställt villkoren för förslaget till årsstämman den 1 april 2006 avseende inlösen av aktier. Bakgrunden till förslaget är bolagets goda resultat och kassaflöden de senaste åren, vilket resulterat i en stark balansräkning med förbättrad skuldsättningsgrad och soliditet. Utskiftningen genomförs för att effektivisera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen anser att bolaget […]