Certifierad aluminiumråvara från ProfilGruppen

Sidomeny

ProfilGuppen erbjuder ett hållbart råvarualternativ

Klimatet påverkas av de val och aktiviteter vi alla gör. Klimatförändringarna är därför vårt gemensamma ansvar och det finns utan tvekan ett behov av att minska utsläppen av växthusgaser på såväl global som nationell nivå. Vi är många som arbetar på olika sätt för att bidra till denna minskning. Hos oss på ProfilGruppen vill vi kunna erbjuda våra kunder hållbara produkter med ett så lågt klimatavtryck som möjligt. Vid tillverkning av aluminiumprofiler uppkommer den största delen av CO2-utsläppen redan innan ProfilGruppens tillverkningsprocess tar vid. En ansvarsfull inköpsstrategi är därför en central del i ProfilGruppens strävan efter att minska klimatpåverkan. Du som kund tar ett mycket viktigt beslut när du väljer aluminiumråvara. För att få produkter med minsta möjliga klimatpåverkan bör du köpa certifierad råvara från ProfilGruppen.

Framställan av råvara har störst påverkan på klimatet

Primäraluminium framställs genom att bauxit bryts ur jordskorpan, förädlas till aluminiumoxid i ett raffinaderi och sedan till aluminium i ett smältverk. Smältverkssteget i processen är mycket energiintensiv och är den största källan till utsläpp av växthusgaser i tillverkningskedjan. . Valet av kraftkälla för smältverksprocessen är därför den enskilt viktigaste faktorn för att minska CO2-utsläppen vid framställning av aluminium. För vårt hållbara råvarualternativ har ProfilGruppen valt att samarbeta med smältverk som endast använder vattenkraftsbaserad el och som därför kan garantera att mängden CO2 per ton som orsakas under 4,0 ton CO2 per ton aluminium. Detta innebär att denna råvara är så mycket som cirka. 2,7 ton CO2 per ton aluminium lägre än det europeiska genomsnittet samt cirka 14 ton CO2 per ton aluminium lägre än genomsnittet i världen. Att köpa ett hållbart råvarualternativ från ProfilGruppen medför alltså ett betydande steg mot ett bättre klimat!

Ansvarsfullt inköp

ProfilGruppens hållbara råvara kommer från av oss reviderade och godkända smältverk. En oberoende tredjepartsverifiering av miljöbelastningen kan erbjudas mot en extra kostnad.

Flera nya möjligheter framöver

Miljöfrågan är i stort fokus på ProfilGruppen och vi gör ständigt förbättringar. Några pågående och framtida aktiviteter är att vi: Kommer vara tredjepartscertifierade inom hållbarhet inom en snar framtid. Kommer kunna erbjuda EPD-certifierade produkter. Kommer erbjuda ett utvecklat erbjudande baserat på återanvänd metall.

Intresserad av att veta mer? Kontakta oss