Raufoss Technology

Raufoss Technology AS i Norge är specialiserade på system och komponenter till fordonsindustrin. Med inriktning på säkerhetskomponenter till chassikonstruktioner är innovation, låg vikt och höga kvalitetskrav av största vikt för Raufoss. Aluminium, med sin låga vikt och goda egenskaper, ses därför som ett framtidsmaterial av fordonsbranschen.

Fordonskomponenter av högsta kvalitet

ProfilGruppen har sedan många år tillbaka jobbat aktivt med Raufoss för att utveckla aluminiumkomponenter till fordonsindustrin. ProfilGruppen har skissat på verktygsdesign och tillverkat provserier för utfallsprovning. Efter en lyckad design har vi fått ett större förtroende och serier har ökat. Utvecklingsarbetet sker i en helautomatiserad produktionslinje på ProfilGruppens bearbetningsanläggning. . Det utförs regelbundet noggranna kontroller och mätningar att varje levererad serie är producerad inom givna toleranser.

Fordonsindustrin ställer generellt höga krav på sina samarbetspartners och på de komponenter de köper in. ProfilGruppen jobbar aktivt och noggrant för att komponenterna som tillverkats är säkerhetsklassade genom hårda toleranskrav.

image