Thermor Pacific

Energibesparing och höjd komfort
2012-10-19 Åseda Profilgruppen, Kompetens, broacher, Go brave

Aluminiumprofiler bidrar till energibesparing och höjd komfort

Strävan efter minskad energiförbrukning genomsyrar praktiskt taget alla sektorer i samhället. Den franska radiatortillverkaren Thermor Pacific utvecklar och marknadsför energibesparande radiatorer för bostäder och lokaler.

ProfilGruppen har fått en växande roll som leverantör av aluminiumprofiler för deras nya generation av radiatorer. Thermor Pacific ingår i Atlantic Groupe, som tillverkar och marknadsför radiatorer till ett hundratal länder. Den senaste generationens radiatorer är sensorstyrda och känner av om det är folk i rummet eller lokalen. När så inte är fallet sänks temperaturen, för att höjas när någon kommer in. Därmed sparas energi samtidigt som temperaturkomforten optimeras. Avancerad teknologi och design är viktiga framgångsfaktorer för marknadsföringen av radiatorerna. Ordern på aluminiumprofiler till den nya generationens radiatorer är ett bra kvitto på ett framgångsrikt samarbete sedan mer än tio år. ProfilGruppen är numera preferred supplier till Atlantic Groupe.

Höga krav, tätt samarbete

– Kunden ställer höga krav på form och toleranser samtidigt som de estetiska kraven är höga. Vi har förmånen att komma in tidigt i utvecklingsarbetet, vilket gör att vår konstruktionsavdelning verkligen får visa sig på styva linan. Man kan säga att vi är med hela vägen, och uppskattar det täta samarbetet med Atlantic Groupe, säger Jan Hultinsson, Design Engineer på ProfilGruppen. Avståndet mellan Sverige och Frankrike förskräcker inte. Tillsammans har de båda företagen utvecklat en logistiklösning med lagerhållning i Frankrike som möjliggör avrop med leverans inom ett dygn för Thermor Pacific.

Jan Hultinsson,
Design Engineer på ProfilGruppen:
Vilken var utmaningen för dig i projektet?

Det var främst kombinationen av höga krav på både form och funktion samt estetik. För mig var det en förutsättning att komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet för att kunna leverera hög kvalitet i båda dessa områden.

Vad var kraven på ProfilGruppen?
Att vi såg hela kedjan i vårt åtagande för Atlantic Group det vill säga både produktutveckling och logistik i ett europeiskt perspektiv. Alla medarbetares engagemang behövdes för att få en komplett lösning på plats för kunden.

Vad är den viktigaste orsaken till det lyckade resultatet?
I det här fallet skulle jag säga att det berodde på att båda såg partnerskap som en väg till framgång.

Equateur_ambiance_HD-JPG