Smart Media Solutions

Världsledande design
Kundcase_SMS_1

Lika smart som det heter

Design och funktion som vägvinnande koncept – så kan framgångarna för SMS Smart Media Solutions sammanfattas. Stockholmsföretaget, med knappt 20-talet medarbetare, har lyckats etablera sig bland de världsledande företagen med produkter för den audiovisuella marknaden. ProfilGruppen är med på den framgångsrika resan.

SMS utvecklar stativ, fästen och inkapslingar för bildskärmar, projektorer och andra mediaenheter. Genomgående gäller att produkterna håller hög klass och återfinns i miljöer för utbildning, kontor, konferensanläggningar, butiker, hotell och på mässor.
– Design är oerhört viktigt för oss. Man ska se att det är en SMS-produkt redan på håll. Till detta lägger vi stor vikt även vid enkel montering och användning, flexibilitet och interaktivitet samt integration med teknik och inredning, berättar företagets vd, Dan Berglund.

Medverkar i produktutvecklingen

ProfilGruppen levererar profiler till SMS Smart Media Solutions sedan närmare tio år.
– Vi uppskattar samarbetet med ProfilGruppen. De har specialiserade konstruktörer som kan vara med i hela produktutvecklingsfasen. Och vi får proffsig och snabb återkoppling och råd från deras säljare vid olika typer av förfrågningar.
– Även om vi också använder stålplåt för små och medelstora volymer är aluminium överlägset när det kommer till mer komplicerade produkter – i fråga om form av funktioner eller form/design – anser Dan Berglund.
Framgångarna för SMS Smart Media Solutions avspeglas i företagets mycket goda lönsamhet. Fokuseringen på den professionella AV-marknaden, där 95 procent av företagets produkter hamnar, fortsätter.

Läs mer om det framgångsrika företaget på smartmediasolutions.se.