Smart Media Solutions

Världsledande design
Kundcase_SMS_1

Lika smart som det heter

Design och funktion som vägvinnande koncept – så kan framgångarna för SMS Smart Media Solutions sammanfattas. Stockholmsföretaget, med knappt 20-talet medarbetare, har lyckats etablera sig bland de världsledande företagen med produkter för den audiovisuella marknaden. ProfilGruppen är med på den framgångsrika resan.

SMS utvecklar stativ, fästen och inkapslingar för bildskärmar, projektorer och andra mediaenheter. Genomgående gäller att produkterna håller hög klass och återfinns i miljöer för utbildning, kontor, konferensanläggningar, butiker, hotell och på mässor.

ProfilGruppen levererar profiler till SMS Smart Media Solutions sedan närmare tio år.

Framgångarna för SMS Smart Media Solutions avspeglas i företagets mycket goda lönsamhet. Fokuseringen på den professionella AV-marknaden, där 95 procent av företagets produkter hamnar, fortsätter.

Läs mer om det framgångsrika företaget på smartmediasolutions.se.