Scandinavian Business Seating

Ergonomiska kontorsstolar
  • hag
  • hag2

Profilsamarbete som sitter rätt

Det norska företaget Scandinavian Business Seating utvecklar och tillverkar ergonomiska kontorsstolar. Egenskaper som dynamisk ergonomi, visuell design, miljö och kvalitet har gjort Scandinavian Business Seating till en av Skandinaviens ledande tillverkare. Scandinavian Business Seating och ProfilGruppen har samarbetat sedan 1984. Samarbetet har under hela tiden präglats av långsiktighet och förtroende. Exempelvis har företagen gjort gemensamma investeringar i produktionsanläggningar för effektivare resursutnyttjande.

Henning Haugen är inköpare på Scandinavian Business Seating:

– På Scandinavian Business Seating väljer vi samarbetspartners med omsorg. Vi förväntar oss att leverantören ska vara proaktiv och erbjuda den bästa lösningen ur såväl ett kommersiellt som ett tekniskt perspektiv. Våra gemensamma satsningar har burit frukt och vi kan idag se att vi fått såväl lägre totalkostnad som effektivare logistik. Vi arbetar enligt Just In Time-modellen vilket innebär att vi har ett visst buffertlager hos ProfilGruppen som avropas vid behov.

Automatiserad bearbetning

Scandinavian Business Seating lägger stor vikt vid produktutveckling och design för att erbjuda sina kunder de bästa lösningarna. Vanligtvis sker den estetiska formgivningen hos Scandinavian Business Seating, därefter anpassar ProfilGruppen profilen till önskad hållfasthet, teknisk funktion samt för produktion. Då ProfilGruppens konstruktion måste hålla sig inom fastslagna estetiska ramar sker såväl beräkningar som framtagning av prototyper i inledningen av varje projekt. Även för befintliga konstruktioner som befinner sig i produktion sker en fortlöpande översyn för att om möjligt hitta förbättringsmöjligheter. Denna översyn sker regelmässigt två gånger per år och vid behov.
ProfilGruppen levererar profiler till bland annat armstöd, rygg och underrede i flera av Scandinavian Business Seating:s modeller. All bearbetning sker hos ProfilGruppen i robotiserade linjer som specialanpassats till att passa Scandinavian Business Seating:s volymer. Viktiga moment i bearbetningen är bland annat bockning, stansning och ytbehandling. Efter en noggrann kvalitetskontroll är profilerna redo att avropas och skickas då till Scandinavian Business Seating:s anläggning i Röros i Norge för montering.

Henning Haugen:
– På Scandinavian Business Seating lägger vi mycket resurser på produktutveckling och vi ser ProfilGruppen som en viktig länk. De har en hög teknisk kompetens och är dessutom synnerligen lyhörda och flexibla. Detta ger dem en särställning som föredragen leverantör av aluminiumprofiler.

Balans mellan form och funktion

HAG_Balans_450px

För att kunna kombinera Scandinavian Business Seating:s designönskemål med rätt tekniska egenskaper och pris krävs omfattande beräkningar, samt framtagning av prototyper. Därefter kan profilerna vidareförädlas, främst genom bockning och ytbehandling.

Relationen mellan Scandinavian Business Seating och ProfilGruppen kännetecknas av en hög grad av transparens i både tekniska och ekonomiska frågor. Över 20 års samarbete har lett till ett ömsesidigt förtroende i viktiga frågor. Ulf Storbjörk är konstruktör hos ProfilGruppen och arbetar med att utveckla Scandinavian Business Seating:s profiler:

– Oftast är det Scandinavian Business Seating som initierar en ny profilkonstruktion genom att ta fram en idé och grundläggande formgivning. Utifrån detta gör vi kontrollberäkningar samt ger ett kostnadsförslag. Scandinavian Business Seating står oftast för den estetiska formgivningen och vi för den tekniska funktionen. Utmaningen ligger i att inom de designmässiga ramarna ta fram en konstruktion som är hållbar, som går att tillverka och som har ett rimligt pris. Ibland blir det omfattande beräkningar för att få dessa parametrar i samstämmighet. Vårt nära samarbete gör dock att vi hittills alltid hittat en fungerande lösning.

Omfattande beräkningar eliminerade problem

HAG_Ritning

Vid pressning av aluminiumprofiler kan värmezoner uppstå. Dessa uppkommer då godstjockleken i profilen varierar, vilket gör att olika partier i profilen svalnar olika fort under kylningsprocessen. Detta ger i sin tur olikheter i profilens kristallstruktur vilket syns vid ytbehandling genom anodisering. I den första konstruktionen av ovanstående profil uppkom detta problem vilket dock eliminerades genom att gods avlägsnades så att en jämnare godsfördelning erhölls. Resultatet blev en produkt med hög ytfinish. Profilen används i ryggkonstruktioner i Scandinavian Business Seating:s olika stolsmodeller.