Prido

Svenska kvalitetsportar från Tråvad

Svenska kvalitetsportar från Tråvad

Prido startades 1973 och året efter lanserades första produkten – Lidaporten. Under företagets första år gjorde portarna en stor succé bland Sveriges lantbrukare. Idag är Prido helt fokuserade på industriportar och den ledande aktören i branschen. I Tråvad i Västergötland produceras vikportar i en högautomatiserad och modern anläggning. Här samlas all utveckling och produktion under samma tak.

Företaget använder sig dels av direktförsäljning genom sina sju säljare i Tråvad och två säljare i dotterbolaget i Norge. Det är genom direktförsäljningen som den största försäljningen sker men det finns även återförsäljare. Huvudmarknaden för företaget är Sverige, Norge och Finland.

Prido har utvecklat sin produktionsapparat för cirka 20-30 miljoner under de senaste tre åren vilket har bidragit till att man idag har en konkurrenskraftig anläggning och därigenom kan erbjuda kunden mycket konkurrenskraftiga priser.

ProfilGruppen har varit en leverantör till Prido i närmare 20 år.

  • Tack vare ett långt och väl utvecklat samarbete på alla plan kan Prido utnyttja våra resurser och kunskap, i den ständigt pågående utvecklingen av företagets portsystem, säger ProfilGruppens ansvariga säljare Mikael Granlund.
    Ett bra exempel är nu när karmarna i gångdörrarna byts ut från stålprofiler till aluminiumprofiler med ”bruten köldbrygga”.
  • Samarbetet med ProfilGruppen fungerar väldigt bra, det är sällan det är några problem, säger Joakim Bengtsson som är inköpsansvarig på Prido.
  • Priset är en viktig del hos en leverantör, men sen finns det andra delar som är lika viktiga så som leveransprecision och kvalitet. Ett stopp i vår produktion kostar väldigt mycket för oss och därför är det viktigt med en hög leveransprecision hos leverantören.

ProfilGruppen producerar samtliga aluminiumprofiler som ingår i Pridos olika portar. Prido hämtar sedan med egna bilar upp profilerna efter avrop direkt från ProfilGruppens lager i Åseda.

  • ProfilGruppen är med tidigt i våra processer och för oss är det viktigt med en trogen leverantör som man kan lita på, säger Josephine Stjärnerfält som är VD på Prido.
  • Det är uppskattat att Mikael håller oss upprättade med råvarupriser och liknande, vilket gör att vi slipper hålla koll på detta själva, säger Josephine.

Prido har två varumärken, vikporten Ecolid och snabbrullporten Revolid som levererar både teknologi, finish och design kombinerat med låga kostnader för inköp och hushåll.

  • Samarbetet med Prido är en win-win-situation för oss båda, avslutar Mikael Granlund med medhåll från både Josephine och Joakim.