Raufoss Technology

Högsta kvalitet
raufoss

Fordonskomponenter av högsta kvalitet

Raufoss Technology AS i Norge är specialiserade på system och komponenter till fordonsindustrin. Med inriktning på säkerhetskomponenter till chassikonstruktioner är innovation, låg vikt och höga kvalitetskrav av största vikt för Raufoss. Aluminium, med sin låga vikt och goda egenskaper, ses därför som ett framtidsmaterial av fordonsbranschen.

Samarbetet mellan Raufoss och ProfilGruppen startade 2001 med diskussioner kring utveckling av två aluminiumkomponenter, till en stor internationell biltillverkare, varav den ena komponenten är ett profilämne till den bakre länkarmen, den andra är huset som inrymmer bussningen till den främre hjulupphängningen.

Dedikerad produktionslinje

Raufoss_Prodlinje

Med Raufoss kravspecifikation för handen började ProfilGruppen skissa på verktygsdesign och startade snart även tillverkning av mindre provserier för utfallsprovning. Efter cirka ett år av utvecklingsarbete startade tillverkningen med mindre serier som efterhand har ökat. Exempelvis producerar ProfilGruppen över 750 000 bussningshus till Raufoss varje år. Detta sker i en dedikerad och helautomatiserad produktionslinje på ProfilGruppen Manufacturing, ett av koncernen helägt förädlingsbolag som är specialiserat på komponentproduktion i längre serier.

För att kontrollera att komponenterna uppfyller de högt ställda kraven testas kontinuerligt utfallet i det kvalitetslaboratorium som ligger i anslutning till produktionen. Här görs regelbundet noggranna kontroller och mätningar att varje levererad serie är producerad inom givna toleranser.

Kvalificerat utvecklingsarbete

Fordonsindustrin ställer generellt höga krav på sina samarbetspartners och på de komponenter de köper in. ProfilGruppen har länge arbetat med kunder i denna bransch, dock blev uppdraget från Raufoss speciellt. De komponenter ProfilGruppen fick i uppdrag att tillverka är säkerhetsklassade. Det innebär att dels måste själva komponenten uppfylla hårda toleranskrav, dels måste tillverkningsprocessen vara kvalitetssäkrad. I detta är bland annat spårbarhet ett viktigt inslag, då fordonsindustrin har som krav att kunna härleda från vilken serie varje komponent kommer ifrån.

Raufoss_Ritning