Index Braille

Skrivare för blindskrift
  • Braille Box_003
  • Braille Box_006
  • BrailleBox_002

Gemensam utveckling gav smartare skrivare för blindskrift

Visst går det att utveckla produkter som i ett och samma projekt ger högre kvalitet, bättre prestanda, lägre vikt och minimerar behovet av underhåll. Det vet Index Braille – som tillverkar högkvalitativa skrivare för blindskrift – efter ett mycket framgångsrikt utvecklingssamarbete med ProfilGruppen.

Med mer än 30 års erfarenhet är det svenska företaget Index Braille den största globala tillverkaren av punktskriftskrivare. Braille punktskrivare exporteras till mer än 60 länder varje år, med inriktning skolor, organisationer, regeringar och individer. Företaget har en hög årlig tillväxttakt, med en marknadsandel på mer än en tredjedel av marknaden för punktskrivare. De båda företagen har samarbetat sedan mitten av 1980-talet och ProfilGruppen är ensamleverantör av aluminiumkomponenter till Index Braille. ProfilGruppens senaste uppdrag var att, i samarbete med kunden, utveckla en ny generation skrivarhuvud för den nya modellen BrailleBox. Önskemålet var tydligt: Skrivarhuvudet skulle kräva mindre utrymme, vara lättare att montera och enklare att underhålla. Nya blindskriftskrivaren BrailleBox har även tilldelats det prestigefyllda designpriset Red Dot Design Award. Över 4 000 bidrag från 60 länder deltog i tävlingen. Designen var ett resultat av ett examensarbete av två studenter från Luleå tekniska universitet. Gemensam utveckling gav smartare skrivare för blindskrift

Bättre lösningar – direkt i profilen

– Vi lyckades ersätta flera svårmonterade plastdetaljer och skruvar, med hjälp av särskild profilutformning och snäppfunktioner. Vi har byggt in allt som går att bygga in direkt i profilen. Det sparar arbete, tid och pengar och håller betydligt längre, säger Ulf Storbjörk, Design Engineer på ProfilGruppen.

Ulf Storbjörk,
Design Engineer på ProfilGruppen:
Vad var den största utmaningen i projektet?

Att i en och samma profil kunna ersätta flera lösa delar och infästningar utan att ge efter på storlek och utformning. Dessutom skulle monteringen gå snabbare hos vår kund.

Vad var receptet på framgång?
Ett väldigt nära samarbete mellan oss och vår uppdragsgivare. Vi har jobbat många år tillsammans vilket gör att vi känner uppdragsgivaren väl både när det gäller produkter och människor.

Hur kan man sammanfatta resultatet?
Tack vare det gemensamma utvecklingsarbetet har vi tagit fram profiler som är både effektivare för kunden och betydligt mer ekonomiska att tillverka. De är optimerade så långt det över huvud taget går.