Teknova

Miljötänk utifrån och in
  • Teknova
  • Teknova2

MILJÖTÄNK UTIFRÅN OCH IN

Teknova är ett familjeägt företag från Östergötland som i mer än 30 år levererat högkvalitativa balkong- fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum. Företaget levererar flexibla och kundanpassade produkter, med fokus på kvalitet och miljö där utvecklings- och självförbättringsarbete ständigt pågår. Ledordet för företagets produkter är aluminium – ett modernt, återvinningsbart material som ger lång livslängd och minimalt underhåll.

ProfilGruppen har samarbetat och utvecklats tillsammans med Teknova i drygt 20 år, där nästan alla profiler kommer från ProfilGruppen som är huvudleverantör. ProfilGruppen finns med tidigt i utvecklingssamarbetet – från skiss till konstruktion och slutligen en färdig produkt.

NYA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

Teknova levererar anpassade lösningar för både renovering och för helt nya balkonger, där deras produkter i aluminium ger en unik design för varje fastighet. Balkongräcken och skärmväggar finns i varierande utföranden som passar alla typer och tidsepoker på fastigheter, oavsett om man vill behålla fastighetens ursprungliga arkitektur eller framhäva det nya och moderna. Stommen i räckena är tillverkad av strängpressade aluminiumprofiler och finns i anodiserat eller pulverlackerat utförande.
Den inglasade balkongens möjligheter och dess funktion har blivit föremål för ett ökat intresse. Fördelarna är många; man skapar ett extra rum, förlänger säsongen samt ger en minskad energikostnad på sikt. Med fyra olika alternativa inglasningssystem kan Teknova erbjuda inglasning till hela projekt såväl som styckvis inglasning för enskilda balkonger.

FÖR KRÄVANDE MILJÖER

Teknovas högkvalitativa våtrumskassetter är tillverkade av 100 % återvinningsbar strängpressad aluminium för en lätt och stabil men ändå robust konstruktion helt i korrosionsfritt material för en krävande våtrumsmiljö. Man har utformat produkterna för att passa väl in oavsett badrum och för en diskret installation, och också för att vara lättåtkomliga för service och framtida utbytbarhet. Väggsystemet är framtaget för framtidens krav på badrumsrenovering med kortare byggtider och minskad miljöpåverkan.
Systemet innehåller spolcistern till WC och förmonterade rör för anslutning till stammar. WC-skålen är vägghängd och det finns inga synliga rörgenomföringar i golv eller vägg.

Bildcollage_4bild_450x108-NY