Thermor Pacific

Energibesparing och höjd komfort
2012-10-19 Åseda Profilgruppen, Kompetens, broacher, Go brave

Aluminiumprofiler bidrar till energibesparing och höjd komfort

Strävan efter minskad energiförbrukning genomsyrar praktiskt taget alla sektorer i samhället. Den franska radiatortillverkaren Thermor Pacific utvecklar och marknadsför energibesparande radiatorer för bostäder och lokaler.

ProfilGruppen har fått förtroendet som leverantör av aluminiumprofiler för deras radiatorer. Thermor Pacific ingår i Atlantic Groupe, som tillverkar och marknadsför radiatorer till ett hundratal länder. Den senaste generationens radiatorer är sensorstyrda och känner av om det är folk i rummet eller lokalen. När så inte är fallet sänks temperaturen, för att höjas när någon kommer in. Därmed sparas energi samtidigt som temperaturkomforten optimeras.

Avancerad teknologi och design är viktiga framgångsfaktorer för marknadsföringen av radiatorerna. Efter ett lyckosamt samarbete och lång erfarenhet på över tio år är ProfilGruppen en preferred supplier till Atlantic Groupe. Kunden ställer höga krav på form och toleranser samtidigt som de estetiska kraven är höga. ProfilGruppen har förmånen att komma in tidigt i utvecklingsarbetet, vilket gör att vår konstruktionsavdelning verkligen får visa sig på styva linan. Utmaningen i projektet har varit kombinationen av höga krav på både form och funktion samt estetik. Det har varit en förutsättning för ProfilGruppen att komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet för att kunna leverera hög kvalitet i båda dessa områden. Alla medarbetares engagemang behövdes för att få en komplett lösning på plats för kunden kring produktutveckling och logistik i ett europeiskt perspektiv. Tillsammans har vi skapat ett gynnsamt partnerskap som en väg till den framgång som skapats i projektet.

Equateur_ambiance_HD-JPG