Smart Media Solutions

Världsledande design
Kundcase_SMS_1

Lika smart som det heter

Design och funktion är ett vägvinnande koncept för de framgångar SMS Smart Media Solutions har haft. Det svenska företaget har lyckats etablera sig bland de världsledande företagen med produkter för den audiovisuella marknaden.

SMS utvecklar stativ, fästen och inkapslingar för bildskärmar, projektorer och andra mediaenheter. Genomgående gäller att produkterna håller hög klass och återfinns i miljöer för utbildning, kontor, konferensanläggningar, butiker, hotell och på mässor. ProfilGruppen är med på den framgångsrika resan och levererar profiler till SMS Smart Media Solutions sedan närmare tio år.

Tillsammans har ProfilGruppen med SMS Smart Media Solutions skapat framgångar som avspeglas i företagets mycket goda lönsamhet. 95 procent av företagets produkter hamnar på den professionella AV-marknaden vilket är en stor framgång inom branschen.

Läs mer om det framgångsrika företaget på smartmediasolutions.se.