Prido

Svenska kvalitetsportar från Tråvad

Svenska kvalitetsportar från Tråvad

Prido startades 1973 och året efter lanserades första produkten – Lidaporten. Under företagets första år gjorde portarna en stor succé bland Sveriges lantbrukare. Idag är Prido helt fokuserade på industriportar och den ledande aktören i branschen. I Tråvad i Västergötland produceras vikportar i en högautomatiserad och modern anläggning. Här samlas all utveckling och produktion under samma tak.

Företaget använder sig dels av direktförsäljning genom sina sju säljare i Tråvad och två säljare i dotterbolaget i Norge. Det är genom direktförsäljningen som den största försäljningen sker men det finns även återförsäljare. Huvudmarknaden för företaget är Sverige, Norge och Finland.

Prido har utvecklat sin produktionsapparat för cirka 20-30 miljoner under de senaste tre åren vilket har bidragit till att man idag har en konkurrenskraftig anläggning och därigenom kan erbjuda kunden mycket konkurrenskraftiga priser.

ProfilGruppen har varit en leverantör till Prido i närmare 20 år.

  • Tack vare ett långt och väl utvecklat samarbete på alla plan kan Prido utnyttja våra resurser och kunskap, i den ständigt pågående utvecklingen av företagets portsystem, säger ProfilGruppens ansvariga säljare Mikael Granlund.
    Ett bra exempel är nu när karmarna i gångdörrarna byts ut från stålprofiler till aluminiumprofiler med “bruten köldbrygga”.

ProfilGruppen producerar samtliga aluminiumprofiler som ingår i Pridos olika portar. Prido hämtar sedan med egna bilar upp profilerna efter avrop direkt från ProfilGruppens lager i Åseda.

Prido har två varumärken, vikporten Ecolid och snabbrullporten Revolid som levererar både teknologi, finish och design kombinerat med låga kostnader för inköp och hushåll.