Lätt att bygga

Aluminium – Underhållsfritt, näst intill oförstörbart, formbart, lätt och vackert. Det är förståeligt att aluminium som konstruktions- och byggmaterial får allt större betydelse. Att bygga med aluminium är att bygga för framtiden. Industriprofiler i aluminium är starkt, formbart, tåligt och underhållsfritt, och därför mycket lämpligt som konstruktionsmaterial i många skilda sammanhang. Då passar aluminium bra som konstruktionsmaterial för utveckling av Pridos portar som levererar både teknologi, finish och design kombinerat med låga kostnader för inköp och hushåll.

Så jobbar vi

PriofilGruppen har sedan många år tillbaka ett väl utvecklat samarbete med Prido, som är ett företag som är helt fokuserade på industriportar och den ledande aktören i branschen. ProfilGruppen producerar samtliga aluminiumprofiler som ingår i Pridos olika portar. Prido hämtar sedan med egna bilar upp profilerna efter avrop direkt från ProfilGruppens lager i Åseda.

Vi på ProfilGruppen jobbar alltid nära våra uppdragsgivare och sätter en ära i ett personligt och professionellt bemötande där förväntningar och behov är i centrum. Vi arbetar enligt en strukturerad och väldefinierad modell – allt för att kunna säkerställa att profil eller komponent blir optimal.

Tack vare det långa samarbetet kan Prido utnyttja ProfilGruppens resurser och kunskap, i den ständigt pågående utvecklingen av företagets portsystem,