Moderna fordon väger lätt

Få branscher ställer så höga krav som fordonsindustrin. Det är därför vi i ProfilGruppen ser denna bransch och fordonskomponenter i aluminium som en stor utmaning och möjlighet. Vi får medverka till att utveckla nya metoder och tekniker samt förädla teori och kunskap. För att säkra kvaliteten pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i bolaget och självklart är vi certifierade enligt IATF 16949. Vårt samarbete med denna bransch, som använder allt mer aluminium, har utvecklat sig ovanligt lyckosamt. Kanske för att vi, liksom materialet aluminium, är flexibla och lätta att arbeta med. Välkommen till ProfilGruppen och ett lättare samarbete!

Uppdrag med högra krav

Vi har arbetat länge med kunder inom fordonsindustrin och vi vet att de ställer höga krav på sina samarbetspartners. Uppdraget för Raufoss blev speciellt; tuffa toleranser, stora volymer och ett nära samarbete.

Raufoss Technology AS i Norge är specialiserade på system och komponenter till fordonsindustrin. Med inriktning på säkerhetskomponenter till chassikonstruktioner är innovation, låg vikt och höga kvalitetskrav av största vikt för Raufoss. Aluminium, med sin låga vikt och goda egenskaper, ses därför som ett framtidsmaterial av fordonsbranschen.

Samarbetet mellan Raufoss och ProfilGruppen startade 2001 med diskussioner kring utveckling av två aluminiumkomponenter, till en stor internationell biltillverkare, varav den ena komponenten är ett profilämne till den bakre länkarmen, den andra är huset som inrymmer bussningen till den främre hjulupphängningen.

Dedikerad produktionslinje

Med Raufoss kravspecifikation för handen började ProfilGruppen skissa på verktygsdesign och startade snart även tillverkning av mindre provserier för utfallsprovning. Efter cirka ett år av utvecklingsarbete startade tillverkningen med mindre serier som efterhand har ökat. Exempelvis producerar ProfilGruppen över 750 000 bussningshus till Raufoss varje år. Detta sker i en dedikerad och helautomatiserad produktionslinje på ProfilGruppen Manufacturing, ett av koncernen helägt förädlingsbolag som är specialiserat på komponentproduktion i längre serier.

För att kontrollera att komponenterna uppfyller de högt ställda kraven testas kontinuerligt utfallet i det kvalitetslaboratorium som ligger i anslutning till produktionen. Här görs regelbundet noggranna kontroller och mätningar att varje levererad serie är producerad inom givna toleranser.

Kvalificerat utvecklingsarbete

Fordonsindustrin ställer generellt höga krav på sina samarbetspartners och på de komponenter de köper in. ProfilGruppen har länge arbetat med kunder i denna bransch, dock blev uppdraget från Raufoss speciellt. De komponenter ProfilGruppen fick i uppdrag att tillverka är säkerhetsklassade. Det innebär att dels måste själva komponenten uppfylla hårda toleranskrav, dels måste tillverkningsprocessen vara kvalitetssäkrad. I detta är bland annat spårbarhet ett viktigt inslag, då fordonsindustrin har som krav att kunna härleda från vilken serie varje komponent kommer ifrån.

Så jobbar vi

Vi arbetar enligt en strukturerad och väldefinierad modell – allt för att kunna säkerställa att din profil eller komponent blir optimal. Kontakta oss redan när din produkt befinner sig på idéstadiet så kan vi hjälpa dig att komma så nära dina önskemål som möjligt.

Modellen för optimalt samarbete

För att säkerställa att din profil eller komponent blir optimal arbetar vi enligt en strukturerad och väldefinierad modell. I denna beskrivs hur vi ska guida dig genom alla steg, vilket skapar både en lättare och säkrare process.

Vi anpassar oss till dina behov och önskemål vilket gör att processen kan variera beroende på vilken typ av förfrågan du gör.

Ett mer komplicerat så kallat TS-projekt kräver andra arbetsinsatser än vad som krävs för att ta fram en standardprofil.

Vi lägger stor vikt vid den initiala fasen av ett samarbetsprojekt, främst av konstruktionstekniska skäl. En av strängpressningsteknikens fördelar är möjligheten att integrera funktioner i tvärsnittskonstruktionen. Därför ser vi gärna att du kontaktar oss redan när din produkt befinner sig på idéstadiet, så kan vi tillsammans ta fram en konstruktion som uppfyller dina krav på funktion och design.

Viktigt att tänka på

För att effektivt behandla din förfrågan guidar vi dig igenom en rad frågeställningar. Syftet är att säkerställa att vi har förstått dina krav och önskemål, vare sig det gäller ett TS-projekt eller en enklare aluminiumprofil.

Vår checklista hanterar bland annat följande punkter: