Kyllösning

Ny generation kylprofiler
laird_technologies

OPTIMERING AV KYLPROFILER

ProfilGruppens kylprofiler skapar helt nya förutsättningar genom en ny generation kylprofiler som är skräddarsydda att passa dina behov. Tack vare förfinade metoder inom konstruktion och tillverkning har tidigare ”omöjliga” konstruktioner blivit fullt möjliga.

Vi på ProfilGruppen kan optimera dina kylprofiler efter önskemål och behov. Nyckeln till högre kyleffekt är en grundlig genomgång av kylprofilens egenskaper. En skräddarsydd profil får maximal prestanda och det är inte ovanligt med effektökningar på upp till 50 %. Vi ger dig vår bästa kompetens med en rak kommunikation och enkla beslutsvägar som tar ett helhetsgrepp över ditt uppdrag hos oss.

Vid större projekt utser vi en dedikerad projektledare som har teknisk kompetens att föra ett projekt genom alla faser, från inledande analys till färdig profil. I bakgrunden finns naturligtvis allt från konstruktörer till verktygstillverkare redo att bidra i projektet när så behövs. Vår samlade erfarenhet ger dig en kvalificerad partner som får även tunga utvecklingsprojekt att kännas lätta.

1. Analys

ProfilGruppen samlar in data och gör en inledande analys av din profils tekniska förutsättningar. Vi tittar bland annat på design, komplexitet, hållbarhet och olika tillverkningsaspekter. Om profilens konstruktion verkar rimlig går vi vidare till simulering för att se hur vi kan förbättra den.

2. Simulering

Profilen simuleras i datormiljö där vi gör beräkningar samt undersöker och korrigerar värmeflödet. Vi kan till exempel ändra antalet flänsar, längd och deras tjocklek för att finjustera egenskaperna. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att testa kylprofilen innan tillverkning. När vi har uppnått önskade egenskaper får du en rapport för översyn.

3. Produktionsberäkning

Före tillverkningen genomförs beräkningar för att produktionsanpassa profilen. När konstruktionen sedan är klar tar vi fram en slutgiltig profilritning. Efter kontroll och godkännande är det dags att ta fram det verktyg som ska forma profilen.

4. Tillverkning

Vår verktygsavdelning tar i samarbete med en verktygsleverantör fram specifikationer för verktyget. Vi tar även fram noggranna körinstruktioner för att minimera riskerna vid produktionstillfället. Nu är allt klart för att påbörja tillverkningen av din nya, effektiva kylprofil.

Kylprofiler
kylprofiler