Index Braille

Skrivare för blindskrift
  • Braille Box_003
  • Braille Box_006
  • BrailleBox_002

Gemensam utveckling gav smartare skrivare för blindskrift

I ett gynnsamt samarbete mellan Index Braille och ProfilGruppen har högkvalitativa skrivare för blindskrift utvecklats där bättre prestanda, högre kvalité, lägre vikt minimerar behovet av underhåll. Med mer än 30 års erfarenhet är det svenska företaget Index Braille den största globala tillverkaren av punktskriftskrivare. Brailles fokus ligger på att exportera punktskrivare till skolor, organisationer, regeringar och individer. ProfilGruppen är ensamleverantör av aluminiumkomponenter till Index Braille som exporterar till mer än ett femtiotal länder varje år.

ProfilGruppen har utvecklat en ny generation skrivarhuvud för den nya modellen BrailleBox utifrån dess syfte. Resultatet blev lyckat då den blindskriftskrivaren BrailleBox tilldelades det prestigefyllda designpriset Red Dot Design Award efter att över 4000 bidrag från 60 länder deltog i tävlingen. Gemensam utveckling gav smartare skrivare för blindskrift.

Tillsammans med Index Braille har ProfilGruppen lyckats ersätta flera svårmonterade plastdetaljer och skruvar, med hjälp av särskild profilutformning och snäppfunktioner. Projektets största utmaning var att en och samma profil skulle kunna ersätta flera lösa delar och infästningar utan att ge efter på storlek och utformning. Efter ett väldigt nära samarbete med många års erfarenhet mellan ProfilGruppen och Index Braille har vi tagit fram profiler som är både effektivare för kunden och betydligt mer ekonomiska att tillverka. De är optimerade så långt det över huvud taget går.