Teknova

Miljötänk utifrån och in
  • Teknova
  • Teknova2

MILJÖTÄNK UTIFRÅN OCH IN

Teknova är ett familjeägt företag från Östergötland som i mer än 30 år levererat högkvalitativa balkong- fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum.

Företaget levererar flexibla och kundanpassade produkter, med fokus på kvalitet och miljö där utvecklings- och självförbättringsarbete ständigt pågår. Ledordet för företagets produkter är aluminium – ett modernt, återvinningsbart material som ger lång livslängd och minimalt underhåll. I över 20 år har ProfilGruppen haft förtroendet och samarbetat med Teknova där näst intill alla profiler kommer från oss som är huvudleverantör för verksamheten. ProfilGruppen finns med tidigt i utvecklingssamarbetet – från skiss till konstruktion och slutligen en färdig produkt.

NYA KONSTRUKTIONSLÖSNINGAR

Teknova levererar anpassade lösningar för både renovering och för helt nya balkonger, där deras produkter i aluminium ger en unik design för varje fastighet. Balkongräcken och skärmväggar finns i varierande utföranden som passar alla typer och tidsepoker på fastigheter, oavsett om man vill behålla fastighetens ursprungliga arkitektur eller framhäva det nya och moderna. Teknova erbjuder även fyra olika inglasningssystem av inglasade balkonger men också inglasning för enskilda balkonger.

FÖR KRÄVANDE MILJÖER

Teknova värdesätter miljön högt och jobbar därför aktivt med att utvinna miljövänligt och återvinningsbart material. Produkterna är utformade för att passa väl in oavsett badrum och för en diskret installation men också för att vara lättåtkomliga för service och framtida utbytbarhet.

Även ett väggsystem är framtaget för framtidens krav på badrumsrenovering med kortare byggtider och minskad miljöpåverkan.

Bildcollage_4bild_450x108-NY