Skandinaviska Glassystem

Tongivande arkitektur
skandinaviska_glassystem

TONGIVANDE ARKITEKTUR

År 2018 invigdes Swedbanks nya huvudkontor i Sundbyberg, Stockholm, där ProfilGruppen var med i projektet och levererade de profiler som glasen är infattade i.

Swedbanks  huvudkontor är ett av många landmärke där Skandinaviska Glassystem och ProfilGruppen samarbetar. Tidigare och lyckosamma samarbeten som gjorts har exempelvis varit SaxoBank, Bella Hotell, Victoria Tower, Allershuset samt Industriens Hus som samtliga är byggda med hjälp av profiler från ProfilGruppen.

Swedbank hade höga ambitioner på design och funktionalitet för sitt nya huvudkontor. Speciellt på utformningen av glasfasaden, där vi på ProfilGruppen självklart tog hänsyn till kundens önskemål. Produktionen har varit en betydande affär, som ställde krav på både produktionsplanering och smarta logistiklösningar under det dryga år som byggarbetet pågick. De utmaningar som projektet gav oss var att optimera profilerna så att de uppfyllde kraven på design och montage. Men också att se till produktionen blev så effektiv som möjligt och att logistiken ända fram till montaget fungerade. Våra tidigare erfarenheter från att hitta flexibla lösningar och följsam hantering för såväl samordnad logistik som tillverkning var betydande för detta projekt då det var en utmaning för oss.