Försäljning Finland

Jussi Myllymäki
Kvarnbacka Alu Oy

Säljrepresentant Finland
Tel: +35 840 58 77 428
E-post: jussi.myllymaki@profilgruppen.fi

Kvarnbacka Alu Oy
Bränndalen 19D
023 40 Esbo
Finland