Försäljning Övrig Export

Gunilla Danielsson
Country Manager – England, Danmark, övrig export
Tel: 0474-551 57
Mobil: 070-349 57 57
E-post: gunilla.danielsson@profilgruppen.se

Gunilla Danielsson

Richard Nylin
Sales Manager South Sweden
Tel: 0474-554 20
Mobil: 070-349 57 20
E-post: richard.nylin@profilgruppen.se

Richard Nylin