Anodisering skyddar och dekorerar

ProfilGruppens huvudsakliga ytbehandlingsmetod är anodisering. Detta är en elektrolytisk ytomvandlingsmetod som förstärker det naturliga oxidskiktet på aluminiumytan.

Anodisering ger ett mycket starkt skydd mot slitage och korrosion samt möjlighet att färgsätta aluminiummetallen. Normalt sett gör anodiseringen ytskiktet elektriskt isolerande, men vi erbjuder även möjligheten att skapa elektriskt ledande ytor.

Lilaprofil

Ett miljövänligt val

Anodiseringsprocessen startar med att aluminiumdetaljerna fixeras så att de blir elektriskt ledande. Därefter genomgår de en noggrann rengöring i ett antal olika bad. Efter rengöringen sänks detaljerna ner i ett bad med syra som håller temperaturen 20°C. Där leder vi likström genom godset vilket förstärker ytskiktet upp till 3 000 gånger. Tjockleken härleds direkt till badtid och strömstyrka. I samband med anodiseringen kan metallen färgas i ett otal färgalternativ. Anodisering är en miljömässigt bra ytbehandlingsmetod. För Alutin är miljövinsterna extra påtagliga då konkurrerande huvudalternativet kromatering ger avsevärt högre miljöbelastning. Anodiserat aluminium har samma höga återvinningsbarhet som obehandlat och kräver heller ingen separat sortering.