Alutin – unik metod för ledande ytskikt

I mer än tio år har ProfilGruppen hjälpt främst elektronik- och telekombranschen att skapa jordande ytskikt med god korrosionsbeständighet. Även olje- och bilindustrin visar ett växande intresset för att ytbelägga komponenter med metoden som ProfilGruppen utvecklat – Alutin!

Metoden utvecklades för att hjälpa våra kunder att finna en ersättare för gulkromatering. I normalfallet innebär ytbehandling att ytskiktet blir elektriskt isolerat. Genom att tillsätta tenn i processen skapas ett ytskikt som leder bort ström och förhindrar statisk elektricitet. Det är detta som gör Alutin unikt.

Slitstarkt och miljövänligt

Att Alutin blivit så efterfrågat sammanhänger med de många konkurrensfördelarna. Alutin ger mycket hög slitstyrka och ger ett förnämligt underlag för

lackering. Ytan blir stark och högt skydd mot korrosion, både inomhus- och utomhusmiljöer. Även i fråga om miljöhänsyn står sig Alutin mycket starkt och är betydligt mer miljövänligt än kemförnickling och den numera kraftigt begränsade metoden med gulkromatering.

alutin

Profiler, plåt och gjutgods

ProfilGruppen erbjuder Alutin som ytbehandlingsmetod för kortbitar upp till 1,6 meters längd. Metoden fungerar på de flesta legeringar som kan anodiseras och passar lika bra på såväl profiler, aluminiumplåt som gjutgods.

Många användningsområden

Listan över användningsområden och kunder för Alutin är lång. Förutom att jorda material och göra dem elektriskt ledande, används metoden exempelvis för inkapsling av elektronik och känsliga instrument. Det återfinns ofta på tankmunstycken på bensinstationer och inom offshoreindustrin, där man vill eliminera risker för gnistbildning. Även inom flygindustrin finns lämpliga användningsområden. Ytterligare ett exempel på användare är företaget Index Braille, som tillverkar blindskriftskrivare. De fick bukt med statisk elektricitet i sina skrivare med hjälp av Alutin. Genom att använda Alutin blir det mindre komplicerat med exempelvis jordningssladdar i maskinerna och mer kostnadseffektivt än andra alternativ.

 Fakta om Alutin

 • Tenn tillsätts vid anodiseringsprocessen.
 • Aluminiumoxid och tenn bildar ett kompositskikt som leder ström.
 • Fungerar på profiler, aluminiumplåt och gjutgods.
 • Kan användas på alla legeringar som passar för anodisering.
 • Finns tillgängligt i naturfärg. Regnbågsskimrande.
 Fördelar med Alutin

 • Elektriskt ledande
 • God slitstyrka
 • Låg friktion
 • Hög korrisionsbeständighet
 • Miljövänligt, kromfritt
 • Kostnadseffektivt
 • Fungerar på de flesta legeringar
 • Bra underlag för lackering