Hörnradier

Hörnradier är ofta beskrivna som skarpt hörn eller ”så skarpt som möjligt.. När man försöker åstadkomma detta i en profilkonstruktion finns det vissa saker att ta i beaktande:

Ett utvändigt hörn skapas av ett invändigt hörn i verktyget och tvärt om.

Det är inte möjligt att producera ett utvändigt hörn med en radie mindre än 0,20 mm

Detta beror först och främst på att trådgnisttekniken har begränsningar beroende på tråddiametern (>0,25 mm). Dessutom har extrusionsprocessen en begränsning när det gäller att fylla material ut i små detaljer. Detta problem ökar med ökande gods och ökande materialhårdhet. Invändiga hörn skulle i princip kunna göras helt skarpa, men verktygsförslitningen kommer med tiden att runda av det skarpa hörnet.

fig1

Minsta invändiga och utvändiga hörnradier


Om ett skarpt invändigt hörn behövs finns lösningar för detta. Man kan konstruera ett profilhörn med lättning enligt figuren nedan:

fig2