Verktyg

Verktygen tillverkas i varmarbetsstål (Uddeholm Orvar® eller ekvivalent) och härdas därefter till HRC 46-48. De levereras från verktygstillverkaren i ej testat tillstånd. Provkörning och justering utförs av pressverkets verktygsavdelning.

Verktygsjusteringen har till uppgift att styra och kontrollera materialflödet genom verktyget, vilket har en avgörande betydelse för slutlig profilform.

fig1

När verktyget är injusterat och godkänt ythärdas det för att öka livslängden. Detta görs normalt med någon ytnitreringsprocess eller titanbeläggning.

Verktygskostnader

Generellt kan sägas att verktygskostnaderna för extruderingsverktyg är låga. I en grov jämförelse med pressgjutningsverktyg är kostnaderna 1/10. Leveranstider för verktyg är också mycket kort. Normala verktyg levereras 2-3 veckor efter order. Detta har en mycket gynnsam inverkan på kostnaderna i ett utvecklingsprojekt. Verktygskostnader varierar med profilstorlek och komplexitet.

Generellt sett varierar kostnaderna från c:a 8000 kr för ett enkelt verktyg för en solid profil upp till c:a 100 000 kronor för ett komplicerat verktyg för en stor hålprofil.