Tryck

Våra tre pressar är olika vad gäller maximalt hydrostatiskt tryck.

Containerdiameter och maximal presskraft ger följande värden.

Press Containerdiam. (mm) Presskraft (t) Specifikt tryck (Mpa)
”MIA” 212 2000 54,6
”EVA” 212 2500 69,5
”MAX” 264 3150 57,5

 

Ett högre hydrostatiskt tryck (specifikt tryck) ger möjlighet att pressa profiler med tunnare gods.

Detta innebär att vi har olika förutsättningar i de olika pressarna framför allt när det gäller tunt gods, och svårstartade profiler.