Bearbetningsfaktor

Vad man också måste ta hänsyn till är bearbetningsfaktorn. Denna erhålles av kvoten mellan götarea och utlöpt profilarea. Optimal bearbetningsfaktor är mellan 30 till 50.

Vid värden över 80 ökar starttrycket till för verktyg och utrustning kritiska nivåer. Detta innebär för 8” göt en sammanlagd utlöpt vikt på 1,1 kg/m, och för 10” göt 1,7kg/m.

För värden under 7 är den nödvändiga mekaniska omformningen för liten för att utan speciella åtgärder säkerställa önskade materialegenskaper. För 8” göt ger detta en maximal profilvikt på 12,5 kg/m och för 10” göt maximalt 19,6 kg/m.

Formfaktor

För att beräkna relativ pressbarhet för en profil kan man använda ett mätetal som fås av kvoten total perimeter / profilvikt för en profil. Med totalperimeter menas sammanlagd invändig och utvändig perimeter.

Detta ger en formfaktor som är enkel att jämföra med en befintlig profils tal. Detta tar inte full hänsyn till formfaktorer som osymmetri och ojämn godsfördelning, men ger ett grovt jämförvärde.

Ju lägre värde desto enklare att pressa. Några jämförvärden kan visas i nedanstående tabell:

Profil Vikt (kg/m) Perim.(mm) Formfaktor
Rör 50×40 1,91 283 148
Rör 50×47 0,62 305 491
Lprofil 100x100x5 2,63 400 152
Lprofil 100x100x1,5 0,78 400 513
PLST 100×50 13,5 300 22
PLST 100×1,5 0,41 203 495
Rundstång Ø80 13,57 251 18,5