Gränser

Extruderingstekniken är under konstant utveckling och man tänjer ständigt gränserna för vad som är möjligt ifråga om aluminiumprofilers tvärsnittsutformning.

Det finns ett antal parametrar som styr tvärsnittsutformningen och i det följande redovisas några av dem.
ProfilGruppens pressar arbetar med 8” göt i 2000 och 2500 tons pressarna, och 10” i 3150 tons pressen.
Direkt extrusionsprocessen arbetar vanligtvis med ett antal standardiserade götdimensioner från 5” upp till över 12” För mycket breda profiler (över 500 mm) används rektangulära göt.

För varje götstorlek finns en praktisk övre gräns för profilstorlek. Vid gynnsamma förutsättningar, och med hjälp av speciella verktygslösningar kan en solid profil med en bredd på cirka 140% av götdiametern produceras.

Detta innebär att profiler med en bredd på 360mm kan produceras från ett 10” göt.

Ritningen i dokumentet som finns att ladda hem nedan illustrerar våra för tillfället största och minsta profilkonstruktioner.

Filer

Max-min profil