Projektledning

Komplicerat affärsprojekt kräver ofta mer omfattande arbetsinsatser. ProfilGruppen utser till dessa affärsprojekt en dedikerad projektledare som är specialiserad på denna typ av projekt. Dedikerade projektledare utses alltid då affärsprojekten är styrda med kundkrav enligt kvalitetssystemet IATF 16949.

Projektledaren driver projekten tillsammans med ett tvärfunktionellt team inom ProfilGruppen och leder hela processen från offert till godkänd serieproduktion.