Första steget till rätt profilegenskaper

För att nå bästa resultat ser vi gärna att du kontaktar oss tidigt i dina projekt. Då har du störst möjlighet att få en profil med optimal funktion. Vid konstruktion i aluminium försöker man alltid bygga in så mycket funktion som möjligt i tvärsnittskonstruktionen, samt bereda för bearbetning och montering. Du får på så vis både en bättre profil och bättre totalkostnad.

Ritning

Profilritningen – ett centralt dokument

Vår konstruktionsavdelning hjälper dig med framtagningen av din nya profil. Det är här du möter våra konstruktörer som löser dina problem, ger profilen rätt egenskaper och anpassar den till produktion. Vid allt konstruktionsarbete är profilritningen det centrala dokumentet. Den innehåller olika vyer av profiltvärsnittet och detaljerad information om mått, material, ytkrav och toleranser. Profilritningen används för att kvalitetssäkra alla led i tillverkningskedjan, bland annat:

  • för att verifiera att ritningen uppfyller krav och behov
  • vid tillverkning av strängpressningsverktyg
  • för att styra och kontrollera tillverkning
  • som underlag till leverantörer av vidareförädling

Vid framtagningen av en profilritning använder konstruktören ett antal programvaror för beräkning, optimering och simulering. Detta ger detaljerad information om profilens egenskaper utan att först behöva testtillverka prototyper. För att färdigställa ritningen använder vi CAD-program som kan kommunicera med de flesta system på marknaden.

Verktygstillverkning

Med den av dig godkända profilritningen som underlag beställer vi de verktyg som krävs för att framställa din aluminiumprofil. Profilens specifikationer, ordervolymer och behovet av specialverktyg avgör valet av verktygsleverantör. Verktyget tillverkas i härdat stål och är unikt för varje enskild aluminiumprofil.

Innan verktyget tas i användning görs en noggrann injustering och provpressning av vår verktygsavdelning. Utfallet kontrollmäts och jämförs med profilritningen för att se att det håller sig inom givna toleranser. Vid behov kan du även få ett utfallsprov.

Filer

Exempelritning