Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalanden från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. För redovisnings-principer och beräkningsmetoder, se den senaste årsredovisningen.